BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 96. glava

 1. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu, sva zemljo! 1.Dnev. 16, 23.
 2. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo.
 3. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svijem plemenima čudesa njegova.
 4. Jer je velik Gospod i valja ga hvaliti: strašniji je od svijeh bogova. Psal. 97, 9.
 5. Jer su svi bogovi u naroda ništa: a Gospod je nebesa stvorio.1.Moj. 1, 1. Isa. 41, 24. Isa. 42, 5. Jer. 10, 11. Avak. 2, 18. Dela. 19, 26. 1.Kor. 8, 4.
 6. Slava je i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj.
 7. Dajte Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.Psal. 29, 1.
 8. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu. Nosite dare i idite u dvore njegove.
 9. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Strepi pred njim, sva zemljo! Psal. 110, 3.
 10. Recite narodima: Gospod caruje; zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti; on će suditi narodima pravo. 1.Dnev. 16, 30. Psal. 93, 1. Jovan 5, 22. Otkr. 11, 15.
 11. Nek se vesele nebesa, i zemlja se raduje; nek pljeska more i što je u njemu;Psal. 98, 7.
 12. Neka skače polje i sve što je na njemu; tada nek se raduju sva drveta šumska
 13. Pred licem Gospodnjim; jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudiće vasiljenoj po pravdi, i narodima po istini svojoj. Otkr. 19, 11.