BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 84. glava

HAC logo
 1. Kako su mili stanovi tvoji, Gospode nad silama! Psal. 26, 8. Psal. 27, 4. Jezek. 24, 21. Jevr. 9, 23. Otkr. 21, 2.
 2. Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje; srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. 2.Moj. 38, 9. Jezek. 40, 14.
 3. I ptica nahodi kuću, i lastavica gnijezdo sebi gdje leže ptiće svoje, kod oltara tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!
 4. Blago onima koji žive u domu tvom! Oni te hvale bez prestanka.
 5. Blago onima kojima je sila u tebi, i kojima su u srcu putovi tvoji!
 6. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore, i dažd je odijeva blagoslovima.
 7. Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu. 5.Moj. 16, 16.
 8. Gospode, Bože nad silama! usliši molitvu moju, Bože Jakovljev!
 9. Bože, braniču naš! sagni se i vidi lice pomazanika svojega! 1.Moj. 15, 1.
 10. Jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijega nego živjeti u šatorima bezbožničkim.
 11. Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne ukraćuje nijednoga dobra.
 12. Gospode nad silama! blago čovjeku, koji se u te uzda!