BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 72. glava

 1. Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevu: 1.Dnev. 29, 19.
 2. On će suditi narodu tvojemu po pravdi, i nevoljnicima tvojim po pravici. Isa. 11, 2.
 3. Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.
 4. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,
 5. Bojaće se tebe dok je sunca i mjeseca, od koljena do koljena.
 6. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. 2.Sam. 23, 4. Os. 6, 3.
 7. Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Isa. 2, 4. Jezek. 21, 32. Dan. 2, 44. Luka 1, 33.
 8. Vladaće od mora do mora, i od rijeke do krajeva zemaljskih. 1.Moj. 49, 10. 2.Moj. 23, 31. 1.Car. 4, 21. 1.Car. 4, 24. Psal. 2, 8. Psal. 80, 11. Jezek. 48, 35. Zah. 9, 10.
 9. Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati. 2.Sam. 22, 45.
 10. Carevi Tarsiski i ostrvljani donijeće dare, carevi Šavski i Savski daće danak. Isa. 23, 15. Isa. 23, 18. Isa. 49, 7.
 11. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni. Psal. 138, 4.
 12. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.
 13. Biće milostiv ništemu i ubogom, i duše će jadnima spasti.
 14. Od prijevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima.
 15. Oni će dobro živjeti, i donijeće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati. Mat. 6, 10. 1.Kor. 1, 2.
 16. Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelijaće se klasje njezino kao Livanska šuma, i po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji.1.Car. 4, 20. Jezek. 17, 22.
 17. Ime će njegovo biti uvijek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim. 1.Moj. 12, 3. Isa. 45, 23. Jer. 4, 2. Luka 1, 48. Fil. 2, 9.
 18. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa! 1.Dnev. 29, 10. Joil 2, 26.
 19. I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek! slave njegove napuniće se sva zemlja. Amin i amin.Isa. 6, 4.
 20. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.