BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 6. glava

  1. Gospode! nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakazati.
  2. Smiluj se na me, Gospode, jer sam iznemogao; iscijeli me, jer su kosti moje ustreptale, Jov 30, 17. Os. 6, 1.
  3. I duša se moja vrlo uzdrhtala. A ti, Gospode, dokle ćeš?Prič. 18, 14. Mat. 26, 38.
  4. Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje.
  5. Jer mrtvi ne spominju tebe; u grobu ko će te slaviti?Psal. 30, 9. Psal. 88, 10. Psal. 115, 17.
  6. Iznemogoh uzdišući; svaku noć kvasim odar svoj, suzama svojim natapam postelju svoju.
  7. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih.
  8. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj.
  9. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi.Psal. 3, 4. Psal. 31, 22. Psal. 40, 1.
  10. Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.