BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 47. glava

  1. Svi narodi, zaplještite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem.
  2. Jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. 5.Moj. 7, 21. Nem. 1, 5. Psal. 68, 35. Mal. 1, 14.
  3. Pokori nam narode i plemena pod noge naše. Psal. 18, 47. Psal. 81, 14.
  4. Izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji mu omilje. 1.Pet. 1, 4.
  5. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Psal. 24, 7. Dela. 1, 9. Ef. 4, 8. 1.Tim. 3, 16.
  6. Pojte Bogu, pojte; pojte caru našemu, pojte;
  7. Jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Zah. 14, 9. 1.Kor. 14, 15.
  8. Bog caruje nad narodima; Bog sjedi na svetom prijestolu svom.
  9. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova. Jer su štitovi zemaljski Božiji. Da je uzvišen!