BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 34. glava

 1. Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je njegova svagda u ustima mojima.
 2. Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Jer. 9, 24. 1.Kor. 1, 31.
 3. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime njegovo zajedno.
 4. Tražih Gospoda, i ču me, i svijeh nevolja mojih oprosti me. Psal. 18, 6. Jona 2, 3. Mat. 7, 7. Luka 11, 9.
 5. Koji u njega gledaju prosvjetljuju se, i lica se njihova neće postidjeti.
 6. Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svijeh nevolja njegovijeh. 2.Sam. 22, 1. Psal. 3, 4.
 7. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onijeh koji se njega boje, i izbavljaju ih.1.Moj. 32, 1. 2.Car. 6, 17. Dan. 6, 22.
 8. Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čovjeku koji se uzda u nj.
 9. Bojte se Gospoda, sveti njegovi; jer koji se njega boje, njima nema oskudice. Fil. 4, 19.
 10. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne premiče im se nijednoga dobra. Jov 4, 11.
 11. Hodite, djeco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjemu.
 12. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro? 1.Pet. 3, 10.
 13. Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prijevarne riječi.1.Pet. 2, 22.
 14. Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mira i idi za njim. 1.Moj. 24, 15.
 15. Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši njegove na jauk njihov. Jov 36, 7.
 16. Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrijebio na zemlji spomen njihov. 3.Moj. 17, 10. Prič. 10, 7. Jer. 44, 11.
 17. Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svijeh nevolja njihovijeh.
 18. Gospod je blizu onijeh koji su skrušena srca, i pomaže onima koji su smjerna duha.
 19. Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svijeh izbavlja Gospod.
 20. Čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti.2.Moj. 12, 45. Jovan 19, 36.
 21. Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se. Psal. 94, 23.
 22. Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u njega uzdaju, neće se prevariti. 2.Sam. 4, 9. Psal. 103, 4.