BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 31. glava

 1. U tebe se, Gospode, uzdam; nemoj me ostaviti pod sramotom dovijeka, po pravdi svojoj izbavi me.
 2. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi. Budi mi kameni grad, tvrda ograda, gdje bih se spasao. Psal. 71, 2. Prič. 22, 17.
 3. Jer si ti kamena gora moja i ograda moja, imena svojega radi vodi me i upravljaj mnom. Psal. 23, 3. Jer. 14, 7.
 4. Izvadi me iz mreže, koju mi tajno zamjestiše; jer si ti krjepost moja.
 5. U tvoju ruku predajem duh svoj; izbavljao si me, Gospode, Bože istini! Luka 23, 46. Dela. 7, 59. 2.Tim. 1, 12. Jevr. 6, 18.
 6. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole; ja se u Gospoda uzdam. Psal. 139, 22.
 7. Radovaću se i veseliti se o milosti tvojoj, kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje, Jovan 10, 27.
 8. Ne daš me u ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. 2.Sam. 22, 20. Psal. 18, 19.
 9. Smiluj se na me, Gospode; jer me je tuga, od jada iznemože oko moje, duša moja i srce moje.Psal. 6, 7.
 10. Iščilje u žalosti život moj, i godine moje u uzdisanju; oslabi od muke krjepost moja, i kosti moje sasahnuše. Psal. 38, 10. Psal. 90, 15.
 11. Od množine neprijatelja svojih postadoh potsmijeh i susjedima svojim, i strašilo znancima svojim; koji me vide na ulici, bježe od mene. Psal. 88, 8.
 12. Zaboravljen sam kao mrtav, nema me u srcima; ja sam kao razbijen sud. 1.Moj. 40, 23.
 13. Jer slušam grdnju od mnogih, otsvuda strah, kad se dogovaraju na me, misle iščupati dušu moju. Jer. 20, 3. Jer. 20, 10. Plač. 2, 22. Mat. 27, 1.
 14. A ja se, Gospode, u tebe uzdam i velim: ti si Bog moj.
 15. U tvojoj su ruci dani moji; otmi me iz ruku neprijatelja mojijeh, i od onijeh, koji me gone. Jov 24, 1.
 16. Pokaži svijetlo lice svoje sluzi svojemu; spasi me milošću svojom. 4.Moj. 6, 25. Psal. 4, 6. Dan. 9, 17.
 17. Gospode! nemoj me ostaviti pod sramotom; jer tebe prizivljem. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Psal. 25, 2.
 18. Neka onijeme usta lažljiva, koja govore na pravednika obijesno, oholo i s porugom. Psal. 12, 3.
 19. Kako je mnogo u tebe dobra, koje čuvaš za one koji te se boje, i koje daješ onima koji se u te uzdaju pred sinovima čovječijim! 4.Moj. 23, 23. Isa. 64, 4. 1.Kor. 2, 9.
 20. Sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih; sklanjaš ih pod sjen od svadljivijeh jezika. Jov 5, 21. Psal. 18, 43. Psal. 27, 5.
 21. Da je blagosloven Gospod, što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad!
 22. Ja rekoh u smetnji svojoj: odbačen sam od očiju tvojijeh; ali ti ču molitveni glas moj, kad te prizvah. Psal. 77, 10.
 23. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi; Gospod drži vjeru; i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. 1.Pet. 1, 5.
 24. Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzdate.