BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 24. glava

  1. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj, vasiljena i sve što živi na njoj. 2.Moj. 9, 29. Jov 41, 11. Psal. 98, 7. Isa. 42, 5.
  2. Jer je on na morima osnova, i posred rijeka utvrdi je.Psal. 93, 1. Psal. 96, 10. Psal. 119, 90. Prič. 8, 29. Isa. 45, 18. Isa. 51, 13.
  3. Ko će izaći na goru Gospodnju? i ko će stati na svetom mjestu njegovu?
  4. U koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegova uzalud i ne kune se lažno. 2.Sam. 22, 21. Psal. 18, 20. Mat. 5, 8.
  5. On će dobiti blagoslov od Gospoda, i milost od Boga spasa svojega. Psal. 4, 1. Psal. 72, 1.
  6. Taki je rod onijeh koji ga traže, i koji su radi stajati pred licem tvojim, Bože Jakovljev!
  7. Vrata! uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna! Ide car slave. Agej 2, 7.
  8. Ko je taj car slave? Gospod krjepak i silan, Gospod silan u boju.
  9. Vrata! uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna! Ide car slave.
  10. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama; on je car slave.