BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 14. glava

  1. Reče bezumnik u srcu svojem: nema Boga; nevaljali su, gadna su djela njihova; nema nikoga dobro da tvori.1.Moj. 6, 12. Psal. 10, 4. Rim. 3, 10.
  2. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. Jer. 8, 6.
  3. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema nijednoga.
  4. Zar se neće opametiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda? Mih. 3, 3.
  5. Ondje će zadrhtati od straha; jer je Gospod u rodu pravednom.
  6. Smijete se onome što ubogi radi; ali Gospod njega zaklanja.
  7. Ko će poslati sa Siona pomoć Izrailju? Kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veseliće se Izrailj.