BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 132. glava

 1. Opomeni se, Gospode, Davida i sve smjernosti njegove,
 2. Kako se kunijaše Gospodu, i zavjetovaše Bogu Jakovljevu:
 3. "Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega;
 4. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojima drijema; Ruta 3, 18.
 5. Dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu."
 6. Evo, čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađosmo ga na poljima Kirijat-Jarimskim. Isu. 18, 1. 1.Sam. 7, 1. 1.Sam. 17, 12. 1.Dnev. 13, 5.
 7. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožju nogu njegovijeh.
 8. Stani, Gospode, na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje. 4.Moj. 10, 35. 4.Moj. 10, 36. 2.Dnev. 6, 41.
 9. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu, i sveci tvoji nek se raduju. Jov 29, 14. Isa. 61, 10.
 10. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega.
 11. Zakle se Gospod Davidu u istini, od koje neće otstupiti; od poroda tvojega posadiću na prijestolu tvojemu. 1.Car. 8, 25. 2.Dnev. 6, 16. Luka 1, 69.
 12. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenja moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedjeti na prijestolu svom.
 13. Jer je izabrao Gospod Sion, i omilje mu živjeti na njemu. Psal. 68, 16. Agej 1, 8.
 14. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti; jer mi je omiljelo. 1.Car. 8, 13. Psal. 135, 21. Mat. 23, 21.
 15. Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasitiću hljeba.
 16. Sveštenike ću njegove obući u spasenje, i sveti će se njegovi radovati. 2.Dnev. 6, 41. Os. 12, 1.
 17. Tu ću učiniti da uzraste rog Davidu, postaviću vidjelo pomazaniku svojemu. Psal. 92, 10. Jezek. 29, 21. Luka 1, 69.
 18. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu; a na njemu će cvjetati vijenac njegov.