BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 120. glava

  1. Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj, i usliši me. 2.Sam. 22, 7.
  2. Gospode! izbavi dušu moju od usta lažljivijeh i od jezika lukavoga.
  3. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi?
  4. On je kao oštre strijele u jakoga, kao ugljevlje smrekovo.
  5. Teško meni kad sam tuđin kod Meseha, živim kod šatora Kidarskih. 1.Moj. 10, 2. 1.Sam. 25, 1. Jer. 49, 28. Jer. 49, 29.
  6. Dugo je živjela duša moja s onima koji mrze na mir.
  7. Ja sam miran; ali kad stanem govoriti, u njih je rat.