BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 116. glava

 1. Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj;
 2. Što prignu k meni uho svoje; i zato ću ga u sve dane svoje prizivati.
 3. Opkoliše me bolesti smrtne, i jadi pakleni zadesiše me, naiđoh na tugu i muku; 2.Sam. 22, 6. Psal. 18, 4. Psal. 40, 12.
 4. Ali prizvah ime Gospodnje: Gospode! izbavi dušu moju!
 5. Dobar je Gospod i pravedan, i Bog je naš milostiv; Jezd. 9, 15. Nem. 9, 8. Psal. 11, 7. Jer. 12, 1. Plač. 1, 18. Otkr. 16, 5.
 6. Čuva proste Gospod; bijah u nevolji, i pomože mi.Psal. 142, 6.
 7. Vrati se, dušo moja, u mir svoj! jer je Gospod dobrotvor tvoj!Jer. 6, 16. Mat. 11, 29.
 8. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja.
 9. Hodiću pred licem Gospodnjim po zemlji živijeh.
 10. Vjerovah kad govorih: u ljutoj sam nevolji. 2.Kor. 4, 13.
 11. Rekoh u smetnji svojoj: svaki je čovjek laža. 2.Car. 4, 16. Jer. 9, 5. Rim. 3, 4.
 12. Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio? 1.Sol. 3, 9.
 13. Uzeću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje.
 14. Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem. Psal. 22, 25. Psal. 116, 17. Jona 2, 10.
 15. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh. Jov 5, 26. Psal. 72, 14. Luka 11, 51. Luka 16, 22. Otkr. 14, 13.
 16. O Gospode! ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje; raskovao si s mene okove moje.
 17. Žrtvu za hvalu prinijeću tebi, i ime Gospodnje prizvaću.
 18. Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem,
 19. U dvoru doma Gospodnjega, usred tebe, Jerusalime. Aliluja!