BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Psalmi Davidovi - 109. glava

 1. Bože, slavo moja, nemoj mučati, Psal. 83, 1.
 2. Jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše; govore sa mnom jezikom lažljivijem.
 3. Riječima zlobnijem sa svijeh strana gone me, i oružaju se na me ni za što. 1.Sam. 19, 4. Psal. 17, 10. Psal. 35, 7. Psal. 35, 20. Jovan 15, 25.
 4. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim.
 5. Vraćaju mi zlo za dobro, i mržnju za ljubav moju. Psal. 38, 20.
 6. Postavi nad njim starješinu bezbožnika, i protivnik neka mu stane s desne strane.
 7. Kad se stane suditi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka bude grijeh. Prič. 28, 9.
 8. Neka budu dani njegovi kratki, i vlast njegovu neka dobije drugi. Dela. 1, 20.
 9. Djeca njegova nek budu sirote, i žena njegova udovica. 2.Moj. 22, 24. Jer. 18, 21.
 10. Djeca njegova nek se potucaju i prose, i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. 1.Moj. 4, 12.
 11. Neka mu uzme dužnik sve što ima, i neka razgrabe tuđini muku njegovu. Jov 18, 9.
 12. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, ni ko bi se smilovao na sirote njegove.
 13. Natražje njegovo nek se zatre, u drugom koljenu neka pogine ime njihovo. Psal. 37, 28. Prič. 10, 7.
 14. Bezakonje starijeh njegovijeh nek se spomene u Gospoda, i grijeh matere njegove nek se ne izbriše. 2.Moj. 20, 5. Nem. 4, 5. Psal. 69, 27.
 15. Neka budu svagda pred Gospodom, i on neka istrijebi spomen njihov na zemlji; Jov 18, 17.
 16. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga, i tužnome u srcu tražio smrt.
 17. Ljubio je kletvu, neka ga i stigne; nije mario za blagoslov, neka i otide od njega.
 18. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu, i ona nek uđe u njega kao voda, i kao ulje u kosti njegove. 4.Moj. 5, 22.
 19. Nek mu ona bude kao haljina, u koju se oblači, i kao pojas, kojim se svagda paše.
 20. Taka plata nek bude od Gospoda onima koji me nenavide, i koji govore zlo na dušu moju.
 21. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu tvojemu. Ti si dobar, milošću svojom izbavi me.
 22. Jer sam nevoljan i ništ, i srce je moje ranjeno u meni.
 23. Nestaje me kao sjena, kad se odmiče; tjeraju me kao skakavce.
 24. Koljena moja iznemogoše od posta, i tijelo moje omrša. Jevr. 12, 12.
 25. Postadoh potsmijeh njima; videći me mašu glavom svojom. Jov 16, 4. Psal. 22, 17. Psal. 44, 14. Isa. 37, 22. Mat. 27, 39.
 26. Pomozi mi, Gospode, Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Psal. 51, 1.
 27. Neka poznadu da je ovo tvoja ruka, i ti, Gospode, da si ovo učinio. Jov 37, 7.
 28. Oni kunu, a ti blagoslovi; ustaju, ali nek se postide, i sluga se tvoj obraduje. 4.Moj. 22, 12. Isa. 65, 14.
 29. Nek se protivnici moji obuku u sramotu, i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim.
 30. Hvaliću Gospoda veoma ustima svojima, i usred mnogih slaviću ga,
 31. Jer stoji s desne strane ubogome, da bi ga spasao od onijeh koji osuđuju dušu njegovu. Zah. 3, 2.