BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jovu - 22. glava

 1. A Elifas Temanac odgovori i reče:
 2. Može li Bogu biti čovjek koristan? Sam je sebi koristan čovjek mudar. Jov 16, 2. Jov 35, 7.
 3. Je li svemogućemu radost, ako si pravedan? ili mu je dobit, ako hodiš bez mane?
 4. Hoće li te karati i ići na sud s tobom zato što te se boji? Psal. 143, 2.
 5. Nije li zloća tvoja velika? i nepravdama tvojim ima li kraja? Jov 36, 17.
 6. Jer si uzimao zalog od braće svoje ni za što, i svlačio si haljine s golijeh. Jov 31, 19.
 7. Umornoga nijesi napojio vode, i gladnome nijesi dao hljeba. Jov 31, 16.
 8. Zemlja je bila čovjeka silnoga, i ugledni je sjedio u njoj.
 9. Udovice si otpuštao prazne, i mišice sirotama potirao si. Jer. 48, 25.
 10. Zato su oko tebe zamke, i straši te strah iznenada.
 11. I mrak je oko tebe da ne vidiš, i povodanj pokriva te. Jov 38, 34.
 12. Nije li Bog na visini nebeskoj? pogledaj gore zvijezde, kako su visoko. Isa. 66, 1.
 13. Ali ti kažeš: šta zna Bog? eda li će kroz tamu suditi? Psal. 10, 11. Psal. 94, 7.
 14. Oblaci ga zaklanjaju, te ne vidi; hoda po krugu nebeskom. Psal. 139, 12.
 15. Jesi li zapazio stari put kojim su išli nepravednici, 1.Moj. 6, 11.
 16. Koji se iskorijeniše prije vremena i voda se razli po temelju njihovu? 1.Moj. 7, 21. Psal. 90, 5.
 17. Govorahu Bogu: idi od nas. Šta bi im učinio svemogući?
 18. A on im je napunio kuće dobra. Ali namjera bezbožnička daleko je od mene. Jov 21, 16. Psal. 17, 13. Psal. 52, 6.
 19. Vidjeće pravednici i radovaće se, i bezazleni potsmijevaće im se. Psal. 107, 32.
 20. Da, još nije uništeno dobro naše, a ostatak je njihov proždro oganj.
 21. Složi se s njim i pomiri se; tako će ti biti dobro. Isa. 27, 5.
 22. Primi iz usta njegovijeh zakon, i složi riječi njegove u srcu svom. Psal. 119, 11. Jer. 15, 16.
 23. Ako se vratiš k svemogućemu, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje,Jov 11, 14.
 24. Tada ćeš metati po prahu zlato i Ofirsko zlato po kamenju iz potoka.
 25. I svemogući biće ti zlato i srebro i sila tvoja.
 26. Jer ćeš se tada radovati o Gospodu, i podignućeš k Bogu lice svoje. Jov 27, 10.
 27. Molićeš mu se, i uslišiće te, i zavjete svoje izvršićeš.
 28. Što god naumiš, izlaziće ti; i na putovima tvojim svijetliće vidjelo. Prič. 16, 3.
 29. Kad drugi budu poniženi, reći ćeš: da se podignu; i Bog će izbaviti onoga ko je oborenijeh očiju.
 30. Izbaviće i onoga koji nije bez krivice; izbaviće se čistotom ruku tvojih.Psal. 18, 20.