BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jestiri - 8. glava

 1. Istoga dana dade car Asvir carici Jestiri kuću Amana neprijatelja Judejskoga. A Mardohej izide pred cara, jer Jestira kaza šta joj je on; Jest. 2, 7.
 2. I car snimiv prsten svoj, koji bješe uzeo od Amana, dade ga Mardoheju; a Jestira postavi Mardoheja nad kućom Amanovom. 1.Moj. 41, 42. Jest. 3, 10. Dan. 5, 29. Luka 15, 22.
 3. Potom Jestira opet govori caru i padnuvši pred noge njegove i plačući moljaše ga da ukloni zloću Amana Agageja i misao njegovu koju bješe smislio na Judejce.
 4. Tada car pruži zlatnu palicu prema Jestiri, i Jestira usta i stade pred carem,Jest. 4, 11.
 5. I reče: ako je ugodno caru i ako sam našla milost pred njim, i ako je pravo pred carem i ako sam mu mila, neka se piše da se poreku knjige u kojima je misao Amana sina Amedatina, Agageja, koje je raspisao da se istrijebe Judejci što su po svijem zemljama carevijem.
 6. Jer kako bih mogla gledati zlo koje bi zadesilo moj narod? i kako bih mogla gledati da se potre rod moj? Nem. 2, 3. Psal. 137, 6.
 7. A car Asvir reče carici Jestiri i Mardoheju Judejcu: eto, dao sam kuću Amanovu Jestiri a njega su objesili na vješala zato što šćaše dignuti ruku svoju na Judejce.Prič. 13, 22.
 8. Vi dakle pišite za Judejce kako vam je drago u ime carevo i zapečatite prstenom carevijem; jer što se piše u ime carevo i zapečati prstenom carevijem ne može se poreći. Jest. 1, 19. Dan. 6, 8. Dan. 6, 12.
 9. I dozvaše pisare careve u isto vrijeme, trećega mjeseca, koje je mjesec Sivan, dvadeset trećega dana, i pisa se sve, kako zapovjedi Mardohej, Judejcima i namjesnicima i knezovima i upraviteljima po zemljama, od Indije do Etiopije, sto i dvadeset i sedam zemalja, u svaku zemlju njezinijem pismom i svakom narodu njegovijem jezikom, i Judejcima njihovijem pismom i njihovijem jezikom.Jest. 1, 1. Jest. 1, 22. Jest. 3, 12.
 10. A napisa u ime cara Asvira i zapečati prstenom carevijem, i razasla knjige po glasnicima koji jahahu na brzijem konjma i na mladijem mazgama: 1.Car. 21, 8.
 11. Da je car dopustio Judejcima što su u kome god gradu da se skupe i brane život svoj, da potru i pobiju i istrijebe svaku vojsku kojega mu drago naroda i zemlje, koji bi udarili na njih, i djecu njihovu i žene njihove, a imanje njihovo da razgrabe. Jest. 3, 13. Isa. 10, 6.
 12. U isti dan po svijem zemljama cara Asvira, trinaestoga dana mjeseca dvanaestoga, koje je mjesec Adar. 2.Moj. 15, 9. Jest. 3, 13.
 13. U knjigama se govoraše da se oglasi zapovijest po svijem zemljama i da se objavi svijem narodima da Judejci budu gotovi za onaj dan da se osvete svojim neprijateljima. Jest. 3, 14.
 14. Glasnici koji jahahu na brzijem konjma i mazgama otidoše brzo i hitno po zapovijesti carevoj; i zapovijest bi oglašena u Susanu carskom gradu.
 15. A Mardohej otide od cara u carskom odijelu ljubičastom i bijelom i pod zlatnijem vijencem velikim i u plaštu od tankoga platna i skerleta, i grad Susan radovaše se i veseljaše se. Jest. 3, 15. Prič. 11, 10. Prič. 28, 12. Prič. 28, 28.
 16. Judejcima dođe svjetlost i veselje i radost i slava. Jest. 9, 17. Jov 11, 17. Psal. 18, 28. Prič. 4, 18.
 17. I u svakoj zemlji i u svakom gradu, gdje god dođe zapovijest careva i naredba njegova, bješe radost i veselje među Judejcima, gozba i blagi dani, i mnogi iz naroda zemaljskih postajahu Judejci, jer ih popade strah od Jevreja. 1.Moj. 35, 5. 2.Moj. 15, 16. 5.Moj. 2, 25. 1.Sam. 25, 8. Nem. 8, 10. Jest. 9, 2. Jest. 9, 19. Jest. 9, 22. Psal. 18, 43.