BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga o Jestiri - 7. glava

  1. I tako dođe car i Aman na objed carici Jestiri.
  2. I reče car Jestiri opet drugi dan napivši se vina: šta želiš, carice Jestiro? daće ti se; i šta moliš? ako je i do polovine carstva, biće.Jest. 5, 6. Jest. 9, 12.
  3. Tada odgovori carica Jestira i reče: ako sam našla milost pred tobom, care, i ako je caru ugodno, neka mi se pokloni život moj na moju želju i narod moj na moju molbu.
  4. Jer smo prodani ja i moj narod da nas potru, pobiju i istrijebe. Da smo prodani da budemo sluge i sluškinje, mučala bih, premda neprijatelj ne bi mogao naknaditi štete caru. 1.Sam. 22, 23. Jest. 3, 9.
  5. A car Asvir progovori i reče carici Jestiri: ko je taj? i gdje je taj koji se usudio tako činiti?
  6. A Jestira reče: protivnik i neprijatelj ovaj je zlikovac Aman. A Aman se uplaši od cara i od carice.
  7. Tada car gnjevan usta od vina i otide u vrt kod dvora, a Aman osta da moli za život svoj caricu Jestiru, jer vidje da je car naumio zlo po nj. Prič. 14, 19.
  8. Potom se car vrati iz vrta dvorskoga u kuću gdje bješe pio vino; a Aman bješe pao na odar gdje sjeđaše Jestira. I car reče: eda li će i caricu osramotiti kod mene u kući? Čim ta riječ izide iz usta carevijeh, pokriše lice Amanu.Jest. 1, 6. Jov 9, 24.
  9. I Arvona, jedan od dvorana carevijeh, reče: evo i vješala što je načinio Aman za Mardoheja koji je govorio dobro po cara stoje kod kuće Amanove, visoka pedeset lakata. I reče car: objesite ga na njih. Jest. 1, 10. Jest. 2, 21. Jest. 5, 14. Jov 9, 24. Jov 27, 20. Psal. 7, 16. Prič. 11, 5. Isa. 22, 17.
  10. I tako objesiše Amana na vješala koja bješe pripravio Mardoheju. I gnjev carev utiša se. Jest. 9, 25. Psal. 7, 15. Psal. 9, 15. Dan. 6, 24.