BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Knjiga Nemijina - 1. glava

 1. Riječi Nemije sina Ahalijina. Mjeseca Hisleva godine dvadesete kad bijah u Susanu gradu, Jezd. 7, 8. Nem. 2, 1. Nem. 5, 14. Nem. 10, 1. Jest. 1, 2. Dan. 8, 2. Zah. 7, 1.
 2. Dođe Ananije jedan od braće moje s nekima iz Judeje; i zapitah ih za Judejce, za ostatak što bješe ostao od ropstva, i za Jerusalim.
 3. A oni mi rekoše: ostatak što osta od ropstva ondje u zemlji, u velikoj je nevolji i sramoti, i zid je Jerusalimski razvaljen i vrata su mu ognjem popaljena. 2.Car. 25, 10. Nem. 2, 17. Prič. 25, 28. Isa. 5, 5. Jer. 5, 10. Jer. 52, 14. Plač. 2, 9.
 4. A kad čuh te riječi, sjedoh i plakah, i tužih nekoliko dana, i postih i molih se pred Bogom nebeskim,
 5. I rekoh: oh Gospode Bože nebeski, Bože veliki i strašni, koji čuvaš zavjet i milost onima koji te ljube i drže tvoje zapovijesti. 2.Moj. 20, 6. 5.Moj. 7, 9. 5.Moj. 10, 17. Nem. 4, 14. Jov 37, 22. Psal. 89, 2. Jevr. 6, 13.
 6. Neka bude uho tvoje prignuto i oči tvoje otvorene da čuješ molitvu sluge svojega kojom se sada molim pred tobom dan i noć za sinove Izrailjeve, sluge tvoje, i ispovijedam grijehe sinova Izrailjevijeh kojima ti zgriješismo. 1.Car. 8, 28. 1.Car. 8, 29. 2.Dnev. 6, 40. Dan. 9, 20.
 7. Skrivismo ti i ne držasmo zapovijesti ni uredaba ni zakona koje si zapovjedio preko Mojsija sluge svojega.5.Moj. 28, 15. Psal. 106, 6.
 8. Ali se opomeni riječi koju si zapovjedio Mojsiju sluzi svojemu govoreći: vi ćete zgriješiti i ja ću vas rasijati među narode; 3.Moj. 26, 33. 5.Moj. 4, 25.
 9. Ali ako se obratite k meni i stanete držati zapovijesti moje i tvoriti ih, ako budete zagnani i na kraj svijeta, sabraću vas odande i odvešću vas na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim ime svoje. 3.Moj. 26, 39. 5.Moj. 4, 29. 5.Moj. 30, 4.
 10. A ovo su sluge tvoje i narod tvoj, koji si iskupio silom svojom velikom i rukom svojom krjepkom. 5.Moj. 9, 29. Dan. 9, 15.
 11. Oh Gospode! neka bude uho tvoje prignuto k molitvi sluge tvojega i k molitvi sluga tvojih, koji su radi bojati se imena tvojega, i daj danas sreću sluzi svojemu i učini da nađe milost pred ovijem čovjekom. A ja bijah peharnik carev.1.Moj. 32, 11. Jezd. 7, 28. Nem. 2, 1. Psal. 37, 5. Psal. 119, 4. Prič. 16, 3. Isa. 26, 8. Jer. 42, 12. Jevr. 13, 18.