BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 25. glava

 1. Bijaše Amasiji dvadeset i pet godina kad poče carovati, i carova dvadeset i devet godina u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Joadana iz Jerusalima. 2.Car. 14, 1.
 2. On činjaše što je pravo pred Gospodom, ali ne cijelijem srcem. 1.Car. 14, 4. Isa. 29, 13. Os. 10, 2.
 3. I kad se utvrdi u carstvu, pobi sluge svoje koji ubiše cara oca njegova. 2.Car. 14, 5.
 4. Ali sinova njihovijeh ne pogubi, nego učini kako piše u zakonu, u knjizi Mojsijevoj, gdje je zapovjedio Gospod govoreći: ocevi da ne ginu za sinove, ni sinovi za oceve, nego svaki za svoj grijeh neka gine. 5.Moj. 24, 16. 2.Car. 14, 6. Jer. 31, 30.
 5. Iza toga skupi Amasija narod Judin, i postavi po domovima otačkim tisućnike i stotinike po svoj zemlji Judinoj i Venijaminovoj, i izbroji ih od dvadeset godina i više, i nađe ih trista tisuća vojnika izabranijeh, koji nošahu koplje i štit.4.Moj. 1, 3.
 6. I jošte najmi između Izrailjaca sto tisuća hrabrijeh ljudi za sto talanata srebra.
 7. Ali dođe mu čovjek Božji i reče: care, da ne ide s tobom vojska Izrailjska, jer Gospod nije s Izrailjcima niti sa sinovima Jefremovijem. 1.Car. 12, 28. 2.Dnev. 15, 2. Isa. 28, 1. Os. 4, 6. Os. 5, 6.
 8. Nego idi ti, i budi hrabar u boju; inače će te oboriti Bog pred neprijateljem, jer Bog može i pomoći i oboriti. 1.Moj. 18, 14. Sud. 7, 7. 1.Sam. 14, 6. 2.Dnev. 14, 11. Jov 5, 18. Psal. 20, 7. Psal. 118, 6. Jer. 32, 17. Mat. 19, 26. Rim. 8, 31.
 9. Tada reče Amasija čovjeku Božijemu: a šta će biti od sto talanata što sam dao vojsci Izrailjevoj? A čovjek Božji reče: ima Gospod da ti da više od toga.5.Moj. 8, 18. 2.Dnev. 1, 12. Prič. 10, 22. Agej 2, 8. Mar. 10, 30.
 10. I tako odvoji Amasija vojsku što mu bješe došla od Jefrema da otidu u svoje mjesto; a oni se vrlo rasrdiše na Judu, i vratiše se u svoje mjesto s velikim gnjevom.
 11. A Amasija oslobodivši se povede narod svoj i otide u slanu dolinu, i pobi deset tisuća sinova Sirovijeh; 2.Car. 14, 7.
 12. I deset tisuća živijeh zarobiše Judejci, i odvedoše na vrh stijene, i pobacaše ih sa vrh stijene da se svi raspadoše.Psal. 141, 6.
 13. A vojnici koje Amasija posla natrag da ne idu s njim u boj, navališe na gradove Judine od Samarije do Vet-Orona, i pobiše po njima tri tisuće, i zaplijeniše velik plijen.
 14. A kad se vrati Amasija razbivši Idumeje, donese bogove sinova Sirovijeh, i postavi ih sebi za bogove, i klanjaše im se i kađaše im. 2.Moj. 20, 3. 2.Moj. 20, 5. 2.Dnev. 28, 23.
 15. Tada se razgnjevi Gospod na Amasiju, i posla k njemu proroka, koji mu reče: zašto tražiš bogove toga naroda, koji ne izbaviše svojega naroda iz tvoje ruke? 2.Dnev. 28, 9. Psal. 96, 5. Psal. 115, 3. Isa. 46, 1. Jer. 10, 3. Dela. 19, 26. 1.Kor. 8, 4.
 16. I kad govoraše caru, on mu reče: jesi li postavljen caru za savjetnika? prestani; zašto da pogineš? I tako presta prorok, ali reče: znam da te je Bog naumio istrijebiti kad to radiš a ne slušaš svjeta mojega. Sud. 20, 13. 2.Dnev. 16, 10. Prič. 9, 7. Jer. 27, 15. 2.Tim. 4, 3.
 17. Tada smisli Amasija car Judin, i posla k Joasu sinu Joahaza sina Jujeva, caru Izrailjevu, i poruči: hodi da se ogledamo.2.Car. 14, 8.
 18. A Joas car Izrailjev posla k Amasiji caru Judinu i poruči mu: trn na Livanu posla ka kedru na Livanu, i poruči: daj svoju kćer sinu mojemu za ženu. Ali naiđe zvijerje Livansko i izgazi trn.
 19. Veliš, pobio si Edomce, pa se ponese srce tvoje, i tražiš slave; sjedi kod kuće svoje; zašto bi se zapletao u zlo da padneš i ti i Juda s tobom? 2.Dnev. 35, 21. Prič. 12, 15.
 20. Ali ne posluša Amasija, jer od Gospoda to bi da ih da u ruke neprijatelju, što tražiše bogove Edomske. 1.Car. 12, 15. 2.Dnev. 22, 7.
 21. I otide Joas car Izrailjev, i ogledaše se, on i Amasija car Judin, u Vet-Semesu Judinu.
 22. Ali Judu razbi Izrailj, te pobjegoše svaki ka svojemu šatoru.
 23. A Amasiju cara Judina sina Joasa sina Joahazova uhvati Joas car Izrailjev u Vet-Semesu, i odvede ga u Jerusalim; i obori zid Jerusalimski od vrata Jefremovijeh do vrata na uglu, četiri stotine lakata. 2.Dnev. 21, 17. 2.Dnev. 22, 1. 2.Dnev. 22, 6. 2.Dnev. 32, 5.
 24. I uze sve zlato i srebro i sve posuđe što se nađe u domu Božijem u Ovid-Edoma i u riznici doma carskoga, i taoce, pa se vrati u Samariju.
 25. I poživje Amasija sin Joasov car Judin po smrti Joasa sina Joahaza cara Izrailjeva petnaest godina. 2.Car. 14, 17.
 26. A ostala djela Amasijina prva i pošljednja, eto nijesu li zapisana u knjizi o carevima Judinijem i Izrailjevijem?
 27. I pošto Amasija otstupi od Gospoda, digoše bunu na nj u Jerusalimu, a on pobježe u Lahis. Ali poslaše za njim u Lahis, i ubiše ga ondje.
 28. I donesoše ga na konjma i pogreboše ga kod otaca njegovijeh u gradu Judinu.