BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Druga knjiga dnevnika - 13. glava

 1. Godine osamnaeste carovanja Jerovoamova zacari se Avija nad Judom. 1.Car. 15, 1.
 2. Tri godine carova u Jerusalimu. Materi mu bješe ime Mihaja, kći Urilova iz Gavaje. A bijaše rat između Avije i Jerovoama.1.Car. 14, 19. 1.Car. 15, 2. 1.Car. 15, 7. 2.Dnev. 11, 20.
 3. I Avija izide na boj s hrabrom vojskom, četiri stotine tisuća izabranijeh vojnika; a Jerovoam uvrsta prema njemu vojsku, osam stotina tisuća izabranijeh hrabrijeh vojnika. 1.Car. 15, 7. 2.Dnev. 14, 8.
 4. I sta Avija navrh brda Semarajima u gori Jefremovoj, i reče: čujte me, Jerovoame i sav Izrailju!Isu. 18, 22.
 5. Ne trebaše li vam znati da je Gospod Bog Izrailjev predao Davidu carstvo nad Izrailjem dovijeka, njemu i sinovima njegovijem zavjetom osoljenijem? Sud. 11, 21. 1.Sam. 16, 12. 2.Sam. 7, 12. 2.Sam. 7, 16. Psal. 89, 20. Luka 1, 31.
 6. Ali usta Jerovoam sin Navatov, sluga Solomuna sina Davidova, i odvrže se od gospodara svojega. 1.Car. 11, 26. 2.Dnev. 10, 19.
 7. I skupiše se k njemu ljudi praznovi i nevaljalci, i odapriješe se Rovoamu sinu Solomunovu, koji bijaše dijete i strašljiva srca, te im se ne odaprije. Sud. 9, 4. Psal. 26, 4. Prič. 12, 11. Dela. 17, 5.
 8. Pa vi sad velite da se oprete carstvu Gospodnjemu, koje je u ruku sinova Davidovijeh, jer vas je mnogo i imate kod sebe zlatne teoce, koje vam je načinio Jerovoam da su vam bogovi. Os. 8, 6.
 9. Nijeste li otjerali sveštenike Gospodnje sinove Aronove i Levite? i načinili sebi sveštenike kao narodi po drugim zemljama? ko god dođe da mu se posvete ruke s teletom i sa sedam ovnova, postaje sveštenik onima koji nijesu bogovi. 2.Moj. 29, 35. 2.Dnev. 11, 14.
 10. Ali s nama je Gospod Bog, niti smo ga ostavili, a sveštenici koji služe Gospodu jesu sinovi Aronovi, i Leviti rade svoj posao;
 11. I pale Gospodu žrtve paljenice svako jutro i svako veče, i kade mirisima, i hljebovi postavljeni stoje na čistom stolu, i pale se svako veče žišci na zlatnom svijetnjaku; jer držimo što je Gospod Bog naš naredio, a vi ga ostaviste.2.Moj. 27, 20. 3.Moj. 24, 2. 3.Moj. 24, 6. 2.Dnev. 2, 4. Nem. 12, 44.
 12. Zato evo s nama je naprijed Bog i sveštenici njegovi i trube glasne da trube protivu vas. Sinovi Izrailjevi, ne vojujte na Gospoda Boga otaca svojih, jer nećete biti srećni. 4.Moj. 10, 8. 5.Moj. 20, 4. Isu. 5, 14. Jov 15, 25. Psal. 20, 7. Dela. 5, 39.
 13. Ali Jerovoam zavede zasjedu da im zađu za leđa, i tako Judejcima bijahu sprijed jedni a s leđa zasjeda.
 14. I kad se obazreše Judejci, a to boj i sprijed i sastrag, te povikaše ka Gospodu a sveštenici zatrubiše u trube.
 15. I narod Judin opet povika, i kad vikaše narod Judin, razbi Bog Jerovoama i svega Izrailja pred Avijom i Judom. 4.Moj. 32, 4. 2.Dnev. 13, 12.
 16. I pobjegoše sinovi Izrailjevi od Jude, i dade ih Bog njima u ruke.
 17. I pobi ih ljuto Avija i narod njegov, i pade od Izrailja pobijenijeh pet stotina tisuća odabranijeh ljudi.
 18. Tako biše pokoreni sinovi Izrailjevi u to vrijeme, a sinovi Judini osiliše, jer se pouzdaše u Gospoda Boga otaca svojih. 1.Dnev. 5, 20. 2.Dnev. 16, 8. 2.Dnev. 20, 20. Psal. 22, 5.
 19. I Avija potjera Jerovoama, i uze mu gradove Vetilj i sela njegova, i Jesanu i sela njezina, i Efron i sela njegova. Isu. 15, 9. Jovan 11, 54.
 20. I Jerovoam se više ne oporavi za života Avijina; i udari ga Gospod, te umrije.1.Sam. 25, 38. 1.Car. 14, 20. Jezek. 24, 16. Dela. 12, 23.
 21. A Avija utvrdi se, i uze četrnaest žena, i rodi dvadeset i dva sina i šesnaest kćeri.
 22. A ostala djela Avijina i putovi njegovi i besjede njegove zapisane su u knjizi proroka Ida. 1.Car. 15, 7. 2.Dnev. 9, 29.