BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 27. glava

 1. Kad Isak ostarje i oči mu potamnješe, te ne viđaše, dozva Isava starijega sina svojega, i reče mu: sine! A on odgovori: evo me. 1.Moj. 48, 10. 1.Sam. 3, 2. Prop. 12, 3.
 2. Tada reče: evo ostario sam, ne znam kad ću umrijeti; Prič. 27, 1. Jak. 4, 14.
 3. Uzmi oružje svoje, tul i luk, i izidi u planinu, te mi ulovi lova; 1.Moj. 25, 18. 1.Moj. 25, 27.
 4. I zgotovi mi jelo po mojoj volji, i donesi mi da jedem, pa da te blagoslovi duša moja dok nijesam umro. 1.Moj. 27, 27. 1.Moj. 27, 31. 1.Moj. 48, 9. 1.Moj. 48, 15. 1.Moj. 49, 28. 5.Moj. 33, 1. Jevr. 11, 20.
 5. A Reveka ču šta Isak reče sinu svojemu Isavu. I Isav otide u planinu da ulovi lova i donese.
 6. A Reveka reče Jakovu sinu svojemu govoreći: gle, čuh oca tvojega gdje besjedi s Isavom bratom tvojim i reče:
 7. Donesi mi lova, i zgotovi jelo da jedem, pa da te blagoslovim pred Gospodom dok nijesam umro.
 8. Nego sada, sine, poslušaj me što ću ti kazati. 1.Moj. 27, 13.
 9. Idi sada k stadu i donesi dva dobra jareta, da zgotovim ocu tvojemu jelo od njih, kako rado jede. 1.Moj. 27, 4.
 10. Pa ćeš unijeti ocu da jede i da te blagoslovi dok nije umro. 1.Moj. 48, 15.
 11. A Jakov reče Reveci materi svojoj: ali je Isav brat moj rutav, a ja sam gladak; 1.Moj. 25, 25.
 12. Može me opipati otac, pa će se osjetiti da sam ga htio prevariti, te ću navući na se prokletstvo mjesto blagoslova. 1.Moj. 9, 25. 1.Moj. 27, 22. 5.Moj. 27, 18.
 13. A mati mu reče: neka prokletstvo tvoje, sine, padne na mene; samo me poslušaj, i idi i donesi mi. 1.Moj. 43, 9. 1.Sam. 25, 24. 2.Sam. 14, 9. Mat. 27, 25.
 14. Tada otišav uze i donese materi svojoj; a mati njegova zgotovi jelo kako jeđaše rado otac njegov. 1.Moj. 4, 9.
 15. Pa onda uze Reveka najljepše haljine starijega sina svojega, koje bijahu u nje kod kuće, i obuče Jakova mlađega sina svojega. 1.Moj. 27, 27.
 16. I jarećim kožicama obloži mu ruke i vrat gdje bješe gladak. 1.Moj. 27, 23.
 17. I dade Jakovu sinu svojemu u ruke jelo i hljeb što zgotovi.
 18. A on uđe k ocu svojemu i reče: oče. A on odgovori: evo me; koji si ti, sine?
 19. I Jakov reče ocu svojemu: ja, Isav tvoj prvenac; učinio sam kako si mi rekao; digni se, posadi se da jedeš lova mojega, pa da me blagoslovi duša tvoja. 1.Moj. 27, 4. 1.Car. 13, 18. 1.Car. 14, 2. Isa. 28, 15. Zah. 13, 4.
 20. A Isak reče sinu svojemu: kad brže nađe, sine? A on reče: Gospod Bog tvoj dade, te izađe preda me. 2.Moj. 20, 7.
 21. Tada reče Isak Jakovu: hodi bliže, sine, da te opipam jesi li sin moj Isav ili ne. 1.Moj. 27, 12.
 22. I pristupi Jakov k Isaku ocu svojemu, a on ga opipa, pa reče: glas je Jakovljev, ali ruke su Isavove.
 23. I ne pozna ga, jer mu ruke bjehu kao u Isava brata njegova rutave; zato ga blagoslovi; 1.Moj. 27, 16.
 24. I reče mu: jesi li ti sin moj Isav? A on odgovori: ja sam. Rim. 3, 7. Ef. 4, 25.
 25. Tada reče: a ti daj sine, da jedem lova tvojega, pa da te blagoslovi duša moja. I dade mu, te jede; pa mu donese i vina, te pi. 1.Moj. 27, 4.
 26. Potom Isak otac njegov reče mu: hodi, sine, cjeluj me.
 27. I on pristupi i cjeliva ga; a Isak osjeti miris od haljina njegovijeh, i blagoslovi ga govoreći: gle, miris sina mojega kao miris od polja koje blagoslovi Gospod. Pesma 2, 13. Os. 14, 6. Jevr. 6, 7.
 28. Bog ti dao rose nebeske, i dobre zemlje i pšenice i vina izobila! 1.Moj. 27, 37. 1.Moj. 45, 18. 4.Moj. 18, 12. 5.Moj. 33, 13. 5.Moj. 33, 28. 2.Sam. 1, 21. Psal. 65, 9. Zah. 9, 17. Jevr. 11, 20.
 29. Narodi ti služili i plemena ti se klanjala! Bio gospodar braći svojoj i klanjali ti se sinovi matere tvoje! Proklet bio koji tebe usproklinje a blagosloven koji tebe uzblagosilja! 1.Moj. 9, 25. 1.Moj. 12, 3. 1.Moj. 25, 23. 4.Moj. 24, 9.
 30. A kad Isak blagoslovi Jakova, i Jakov otide ispred Isaka oca svojega, u taj čas dođe Isav brat njegov iz lova.
 31. Pa zgotovi i on jelo i unese ocu svojemu, i reče mu: ustani, oče, da jedeš što ti je sin ulovio, pa da me blagoslovi duša tvoja. 1.Moj. 27, 4.
 32. A Isak otac njegov reče mu: ko si ti? A on reče: ja, sin tvoj, prvenac tvoj, Isav.
 33. Tada se prepade Isak, i reče: ko? da gdje je onaj koji ulovi i donese mi lova, i od svega jedoh prije nego ti dođe, i blagoslovih ga? on će i ostati blagosloven. 1.Moj. 28, 3. 4.Moj. 23, 20. Rim. 11, 29. Ef. 1, 3.
 34. A kad ču Isav riječi oca svojega, vrište iza glasa i ožalosti se veoma, i reče ocu svojemu: blagoslovi i mene, oče. Jevr. 12, 17.
 35. A on mu reče: dođe brat tvoj s prijevarom, i odnese tvoj blagoslov. 1.Sol. 4, 6.
 36. A Isav reče: pravo je što mu je ime Jakov, jer me već drugom prevari. Prvenaštvo mi uze, pa eto sada mi uze i blagoslov. Potom reče: nijesi li i meni ostavio blagoslov? 1.Moj. 25, 26. 1.Moj. 25, 33.
 37. A Isak odgovori, i reče Isavu: eto sam ga postavio tebi za gospodara; i svu braću njegovu dadoh mu da mu budu sluge; pšenicom i vinom ukrijepih ga; pa šta bih sada tebi učinio, sine? 1.Moj. 27, 28. 4.Moj. 24, 18. 2.Sam. 8, 14.
 38. A Isav reče ocu svojemu: eda li je samo jedan blagoslov u tebe, oče? blagoslovi i mene, oče. I stade iza glasa plakati Isav. Jevr. 12, 17.
 39. A Isak otac njegov odgovarajući reče mu: evo, stan će ti biti na rodnoj zemlji i rosi nebeskoj ozgo. Jevr. 11, 20.
 40. Ali ćeš živjeti od mača svojega, i bratu ćeš svojemu služiti; ali će doći vrijeme, te ćeš pošto se naplačeš skršiti jaram njegov s vrata svojega. 1.Moj. 25, 23. 1.Moj. 33, 3. 2.Sam. 8, 14. 2.Car. 8, 20. Avd. 1, 18.
 41. I Isav omrze ljuto na Jakova radi blagoslova, kojim ga blagoslovi otac, i govoraše u srcu svojem: blizu su žalosni dani oca mojega, tada ću ubiti Jakova brata svojega. 1.Moj. 37, 4. 1.Moj. 37, 8. 1.Moj. 50, 3. 1.Moj. 50, 10. Avd. 1, 10. 1.Jov. 3, 12.
 42. I kazaše Reveci riječi Isava sina njezina starijega, a ona poslavši dozva Jakova mlađega sina svojega, i reče mu: gle, Isav brat tvoj tješi se tijem što hoće da te ubije. Psal. 64, 5.
 43. Nego, sine, poslušaj što ću ti kazati; ustani i bježi k Lavanu bratu mojemu u Haran.1.Moj. 11, 31.
 44. I ostani kod njega neko vrijeme dokle prođe srdnja brata tvojega,
 45. Dokle se gnjev brata tvojega odvrati od tebe, te zaboravi što si mu učinio; a onda ću ja poslati da te dovedu odande. Zašto bih ostala bez obojice vas u jedan dan?
 46. A Isaku reče Reveka: omrzao mi je život radi ovijeh Hetejaka. Ako se Jakov oženi Hetejkom, kakom između kćeri ove zemlje, da što mi život? 1.Moj. 24, 3. 1.Moj. 26, 35. 1.Moj. 28, 8.