BIBLIJA ILI SVETO PISMO

Prva knjiga Mojsijeva - 13. glava

HAC logo
 1. Tako otide Avram iz Misira gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, također i Lot s njim.
 2. A bijaše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom. 1.Moj. 23, 6. 1.Moj. 24, 35. Psal. 112, 3. Prič. 10, 22.
 3. I iđaše svojim putovima od juga sve do Vetilja, do mjesta gdje mu prvo bijaše šator, između Vetilja i Gaja,
 4. Do mjesta, gdje pređe bješe načinio žrtvenik; i ondje prizva Avram ime Gospodnje. 1.Moj. 12, 7.
 5. A i Lot koji iđaše s Avramom imaše ovaca i goveda i šatora.
 6. I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo bijaše veliko da ne mogahu živjeti zajedno, 1.Moj. 36, 7. Luka 12, 17.
 7. I bijaše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vrijeme življahu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji. 1.Moj. 26, 20.
 8. Pa Avram reče Lotu: nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jer smo braća. Fil. 2, 14.
 9. Nije li ti otvorena cijela zemlja? Odijeli se od mene. Ako ćeš ti na lijevo, ja ću na desno; ako li ćeš ti na desno, ja ću na lijevo. 1.Moj. 20, 15. 1.Moj. 34, 10. Rim. 12, 18. Jevr. 12, 14. Jak. 3, 13.
 10. Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu Jordansku, kako cijelu natapaše rijeka, bješe kao vrt Gospodnji, kao zemlja Misirska, sve do Zogora, prije nego Gospod zatr Sodom i Gomor.1.Moj. 14, 2. 1.Moj. 19, 22. 1.Moj. 19, 24. 4.Moj. 32, 1. 5.Moj. 34, 3. Psal. 107, 34.
 11. I Lot izabra sebi svu ravnicu Jordansku, i otide Lot na istok; i razdijeliše se jedan od drugoga:
 12. Avram življaše u zemlji Hananskoj, a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici premještajući svoje šatore do Sodoma. 1.Moj. 19, 29.
 13. A ljudi u Sodomu bijahu nevaljali, i griješahu Gospodu veoma. 1.Moj. 6, 11. 1.Moj. 18, 20. Jezek. 16, 49. 2.Pet. 2, 7.
 14. A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odijeli od njega: podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mjesta gdje si na sjever i na jug i na istok i na zapad. 1.Moj. 28, 14. Isa. 49, 18.
 15. Jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i sjemenu tvojemu dovijeka.2.Dnev. 20, 7.
 16. I učiniću da sjemena tvojega bude kao praha na zemlji; ako ko uzmože izbrojiti prah na zemlji, moći će izbrojiti i sjeme tvoje. 1.Moj. 26, 4. 2.Moj. 32, 13. 4.Moj. 23, 10. 5.Moj. 1, 10. 1.Car. 3, 8. 1.Dnev. 27, 23. 2.Dnev. 1, 9. Jer. 33, 22. Rim. 4, 16. Jevr. 11, 12.
 17. Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati.
 18. I Avram diže šatore, i dođe i naseli se u ravnici Mamrijskoj, koja je kod Hevrona, i ondje načini žrtvenik Gospodu.