1. Potom, sine čovječji, uzmi nož oštar, britvu brijačku uzmi, i pusti je po glavi svojoj i po bradi svojoj, pa uzmi mjerila i razdijeli. 3.Moj. 21, 5. Isa. 7, 20. Jezek. 21, 14. Jezek. 44, 20.
 2. Trećinu sažezi ognjem usred grada, kad se navrše dani opsade, a drugu trećinu uzmi i isijeci mačem oko njega, a ostalu trećinu razmetni u vjetar, i ja ću izvući mač za njima. Jezek. 4, 1. Jezek. 4, 3. Jezek. 12, 14.
 3. Ali uzmi malo, i zaveži u skut svoj. Jer. 40, 6.
 4. I od toga još uzmi i baci u oganj i sažezi ognjem; odatle će izaći oganj na sav dom Izrailjev. Jer. 41, 1.
 5. Ovako veli Gospod Gospod: ovo je Jerusalim koji postavih usred naroda i optočih ga zemljama.
 6. Ali promijeni zakone moje na bezakonje većma nego narodi, i uredbe moje većma nego zemlje što su oko njega, jer odbaciše moje zakone, i ne hodiše po mojim uredbama. Rim. 1, 25. Juda 1, 4.
 7. Zato ovako veli Gospod Gospod: što postaste gori od naroda koji su oko vas, ne hodiste po mojim uredbama i ne izvršivaste mojih zakona, pa ni po uredbama naroda koji su oko vas ne činiste, Jer. 2, 10. Jezek. 11, 12.
 8. Zato ovako veli Gospod Gospod: evo i mene na te, i izvršiću usred tebe sudove na vidiku narodima;
 9. I učiniću ti što još nijesam učinio niti ću više učiniti za sve gadove tvoje. Plač. 4, 6. Dan. 9, 12. Amos 3, 2. Mat. 24, 21.
 10. Zato oci će jesti sinove usred tebe, i sinovi će jesti oce svoje, i izvršiću na tebi sudove i rasijaću sav ostatak tvoj u sve vjetrove. 3.Moj. 26, 33. 5.Moj. 28, 53. Jer. 13, 14. Jer. 19, 9. Plač. 2, 20. Plač. 4, 3. Jezek. 12, 14.
 11. Zato, tako ja živ bio, veli Gospod Gospod, što si oskvrnio moju svetinju svakojakim nečistotama svojim i svakojakim gadovima svojim, zato ću i ja tebe potrti, i neće oko moje žaliti, niti ću se smilovati. 2.Dnev. 36, 14. Jezek. 7, 20. Jezek. 11, 21.
 12. Trećina će tvoja pomrijeti od pomora, i od gladi će izginuti usred tebe, a druga će trećina pasti od mača oko tebe, a trećinu ću rasijati u sve vjetrove, i izvući ću mač za njima. 3.Moj. 26, 33. Jer. 9, 16. Jer. 15, 2. Jezek. 6, 8. Jezek. 6, 12. Jezek. 12, 14. Jezek. 21, 14.
 13. I tako će se izvršiti gnjev moj i namiriću jarost svoju na njima i zadovoljiću se, i oni će poznati da sam ja Gospod govorio u revnosti svojoj kad izvršim gnjev svoj na njima. 5.Moj. 32, 36. Isa. 1, 24. Plač. 4, 11. Jezek. 21, 22. Dan. 9, 2.
 14. I učiniću od tebe pustoš i rug među narodima koji su oko tebe pred svakim koji prolazi. 3.Moj. 26, 31. Nem. 2, 17. Jezek. 16, 57.
 15. I bićeš rug i sramota i nauk i čudo narodima što su oko tebe kad izvršim sudove na tebi gnjevom, jarošću i ljutijem karanjem; ja Gospod rekoh; 5.Moj. 28, 37. Psal. 79, 4. Jer. 24, 9. Plač. 2, 15. Jezek. 25, 17. 1.Kor. 10, 11.
 16. Kad pustim na vas ljute strijele gladi, koje će biti smrtne, koje ću pustiti da vas zatrem, i kad glad navalim na vas i slomim vam potporu u hljebu, 5.Moj. 32, 23. Jezek. 14, 21.
 17. Kad pustim na vas glad i ljute zvijeri, koje će ti djecu izjesti; i kad pomor i krv prođu kroza te, i kad pustim mač na te. Ja Gospod rekoh. 3.Moj. 26, 22. Jezek. 14, 21. Jezek. 38, 22.