1. Ovako reče Gospod: idi i kupi krčag zemljan u lončara s nekoliko starješina narodnijeh i starješina svešteničkih. Jezek. 8, 11.
 2. I otidi u dolinu sina Enomova što je pred vratima istočnijem, i ondje proglasi riječi koje ću ti kazati. Isu. 15, 8. 2.Car. 23, 10. 2.Dnev. 28, 3. Prič. 1, 20.
 3. I reci: čujte riječ Gospodnju, carevi Judini i stanovnici Jerusalimski; ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti zlo na to mjesto da će zujati uši svakome ko ga čuje.
 4. Jer me ostaviše i oskvrniše ovo mjesto kadeći na njemu drugim bogovima, kojih ne znaše ni oni ni oci njihovi, ni carevi Judini, i napuniše to mjesto krvi prave. 5.Moj. 28, 20. 2.Car. 21, 16. Isa. 65, 11. Jer. 17, 13. Jer. 44, 3.
 5. I pogradiše visine Valu da sažižu sinove svoje ognjem na žrtve paljenice Valu, čega ne zapovjedih niti o tom govorih, niti mi na um dođe. 3.Moj. 18, 21. Jezek. 16, 21.
 6. Zato, evo, ide vrijeme, veli Gospod, kad se ovo mjesto neće više zvati Tofet, ni dolina sina Enomova, nego krvna dolina. Isu. 15, 8.
 7. Jer ću uništiti savjet Judin i Jerusalimski na ovom mjestu, i učiniću da padnu od mača pred neprijateljima svojim i od ruke onijeh koji traže dušu njihovu, i mrtva ću tjelesa njihova dati za hranu pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. 3.Moj. 26, 17. 5.Moj. 28, 25. 5.Moj. 28, 26. Psal. 79, 2. Jer. 7, 33. Jer. 9, 21. Jer. 32, 28. Otkr. 19, 18.
 8. I obratiću taj grad u pustoš i rug: ko god prođe mimo nj, čudiće se i zviždaće za sve muke njegove. 3.Moj. 26, 22. 1.Car. 9, 8. Jer. 18, 16. Plač. 2, 15. Sof. 2, 15.
 9. I učiniću da jedu meso od svojih sinova i meso od svojih kćeri, i svaki će jesti meso od druga svojega u nevolji i tjeskobi kojom će im dosađivati neprijatelji njihovi i koji traže dušu njihovu. 3.Moj. 26, 29. 5.Moj. 28, 53. Isa. 9, 20. Jer. 13, 14. Plač. 4, 10.
 10. Potom razbij krčag pred ljudima koji će ići s tobom. Jer. 22, 28. Jer. 48, 38. Jer. 51, 63.
 11. I reci im: ovako veli Gospod nad vojskama: tako ću razbiti taj narod i taj grad kao što se razbije sud lončarski, koji se ne može više opraviti, i u Tofetu će se pogrebavati, jer neće biti mjesta za pogrebavanje.Psal. 2, 9. Isa. 30, 14. Jer. 7, 32. Plač. 4, 2.
 12. Tako ću učiniti tome mjestu, veli Gospod, i stanovnicima njegovijem i učiniću taj grad da bude kao Tofet;
 13. I kuće Jerusalimske i kuće careva Judinijeh biće nečiste kao mjesto Tofet, sve kuće, gdje na krovovima kadiše svoj vojsci nebeskoj i ljevaše naljeve drugim bogovima. 2.Car. 23, 10. Jer. 7, 18. Jer. 32, 29. Sof. 1, 5.
 14. Potom se vrati Jeremija iz Tofeta kuda ga bješe poslao Gospod da prorokuje, i stade u trijemu doma Gospodnjega, i reče svemu narodu: 2.Dnev. 20, 5.
 15. Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti na taj grad i na sve gradove njegove sve zlo koje izrekoh za nj, jer otvrdnuše vratom svojim da ne slušaju riječi mojih. 2.Dnev. 36, 16. Jer. 7, 26. Zah. 7, 11. Dela. 7, 51.