1. Kako obastrije Gospod oblakom u gnjevu svom kćer Sionsku! svrže s neba na zemlju slavu Izrailjevu, i ne opomenu se podnožja nogu svojih u dan gnjeva svojega! 2.Sam. 1, 19. 1.Dnev. 28, 2. Mat. 11, 23.
 2. Gospod potr nemilice sve stanove Jakovljeve, razvali u gnjevu svom gradove kćeri Judine, i na zemlju obori, oskvrni carstvo i knezove njegove. Psal. 89, 39. Isa. 43, 28.
 3. Odbi u žestokom gnjevu sav rog Izrailju, obrati natrag desnicu svoju od neprijatelja, i raspali se na Jakova kao oganj plameni, koji proždire sve oko sebe. Jov 16, 15. Psal. 74, 11.
 4. Nateže luk svoj kao neprijatelj, podiže desnicu svoju kao protivnik, i pobi sve što bješe drago očima; na šator kćeri Sionske prosu kao oganj gnjev svoj. Isa. 63, 10. Jer. 10, 20.
 5. Gospod posta kao neprijatelj; potr Izrailja, potr sve dvore njegove, raskopa sve gradove njegove, i umnoži kćeri Judinoj žalost i jad. Jer. 52, 13.
 6. Razvali mu ogradu kao vrtu; potr mjesto sastancima njegovijem; Gospod vrže u zaborav na Sionu praznike i subotu, i u žestini gnjeva svojega odbaci cara i sveštenika. Psal. 80, 12. Isa. 1, 8. Isa. 5, 5. Sof. 3, 18.
 7. Odbaci Gospod oltar svoj, omrze na svetinju svoju, predade u ruke neprijateljima zidove dvora Sionskih; stade ih vika u domu Gospodnjem kao na praznik. Psal. 74, 4. Psal. 78, 59. Isa. 64, 10. Jer. 7, 12. Jezek. 7, 20. Mih. 3, 12. Mat. 24, 2.
 8. Gospod naumi da raskopa zid kćeri Sionske, rasteže uže, i ne odvrati ruke svoje da ne zatre, i ojadi opkop i zid, iznemogoše skupa. Isa. 34, 11. Amos 7, 7.
 9. Utonuše u zemlju vrata njezina, polomi i potr prijevornice njezine; car njezin i knezovi njezini među narodima su; zakona nema, i proroci njezini ne dobijaju utvare od Gospoda. 5.Moj. 28, 36. 2.Car. 25, 7. 2.Dnev. 15, 3. Psal. 74, 9. Plač. 4, 20. Amos 1, 5. Amos 8, 11. Mih. 3, 6.
 10. Starješine kćeri Sionske sjede na zemlji i muče, posule su prahom glavu i pripasale kostrijet; oborile su k zemlji glave svoje djevojke Jerusalimske. Jov 2, 13. Isa. 47, 1. Plač. 4, 5.
 11. Iščilješe mi oči od suza, utroba se moja uskolebala, prosipa se na zemlju jetra moja od pogibli kćeri naroda mojega, jer djeca i koja sisaju obamiru na ulicama gradskim. Jov 16, 14. Psal. 6, 7. Plač. 2, 19.
 12. Govore materama svojim: gdje je žito i vino? obamiru kao ranjenici na ulicama gradskim, i ispuštaju dušu svoju u naručju matera svojih.
 13. Koga ću ti uzeti za svjedoka? s čim ću te izjednačiti, kćeri Jerusalimska? kaku ću ti priliku naći, da te utješim, djevojko, kćeri Sionska? jer je nesreća tvoja velika kao more, ko će te iscijeliti? Jov 5, 1. Jezek. 27, 32. Dan. 9, 12.
 14. Proroci tvoji prorokovaše ti laž i bezumlje, i ne otkrivaše bezakonja tvojega da bi odvratili ropstvo tvoje; nego ti kazivaše utvare lažne i koje će te prognati. Isa. 58, 1. Jer. 23, 32. Jezek. 12, 24. Jezek. 13, 3.
 15. Pljeskaju rukama nad tobom svi koji prolaze, zvižde i mašu glavom za kćerju Jerusalimskom: to li je grad, za koji govorahu da je prava ljepota, radost svoj zemlji? 1.Car. 9, 8. Psal. 48, 2. Naum 3, 19.
 16. Razvaljuju usta na te svi neprijatelji tvoji, zvižde i škrguću zubima govoreći: proždrijesmo; ovo je doista dan koji čekasmo; dočekasmo, vidjesmo. Psal. 35, 21. Psal. 56, 2. Plač. 3, 46.
 17. Učini Gospod što naumi, ispuni riječ svoju, koju kaza odavna; razori nemilice, i razveseli tobom neprijatelja, podiže rog protivnicima tvojim. 3.Moj. 26, 16. 5.Moj. 28, 15. 5.Moj. 28, 43. Psal. 38, 16. Plač. 1, 5. Dan. 9, 12. Zah. 1, 6. Zah. 1, 21.
 18. Viče srce njihovo ka Gospodu: zide kćeri Sionske, proljevaj potokom suze dan i noć, ne daj sebi mira, i zjenica oka tvojega da ne staje.Jer. 14, 17. Plač. 1, 16.
 19. Ustani, viči obnoć; u početku straže, proljevaj srce svoje kao vodu pred Gospodom, podiži k njemu ruke svoje za dušu djece svoje koja obamiru od gladi na uglovima svojih ulica. Psal. 62, 8. Isa. 40, 6. Isa. 51, 20. Plač. 2, 11. Plač. 4, 1. Naum 3, 10. Mar. 13, 35.
 20. Pogledaj, Gospode, i vidi, kome si ovako učinio. Eda li žene jedu porod svoj, djecu koju nose u naručju? eda li se ubija u svetinji Gospodnjoj sveštenik i prorok? 2.Moj. 32, 11. 3.Moj. 26, 29. 5.Moj. 28, 53. Jer. 19, 9. Plač. 4, 10. Plač. 4, 13.
 21. Leže na zemlji po ulicama djeca i starci, djevojke moje i mladići moji padoše od mača, pobio si ih u dan gnjeva svojega i poklao ne žaleći. 2.Dnev. 36, 17.
 22. Sazvao si kao na praznik strahote moje otsvuda, i u dan gnjeva Gospodnjega niko ne uteče niti osta. Koje na ruku nosih i othranih, njih mi neprijatelj moj pobi. Psal. 31, 13. Jer. 46, 5. Os. 9, 12.