1. A kad dođe na tebe sve ovo, blagoslov i kletva koju iznesoh preda te, ako ih se opomeneš u srcu svom, gdje bi god bio među narodima, u koje te zagna Gospod Bog tvoj, 3.Moj. 26, 40. 5.Moj. 28, 1. 5.Moj. 28, 66. 1.Car. 8, 47. Luka 15, 17.
 2. I obratiš se ka Gospodu Bogu svojemu i poslušaš glas njegov u svemu što ti ja zapovijedam danas, ti i sinovi tvoji, iz svega srca svojega i iz sve duše svoje, Nem. 1, 9. Jer. 31, 17.
 3. Tada će Gospod Bog tvoj povratiti roblje tvoje i smilovaće se na tebe, i opet će te sabrati između svijeh naroda, po kojima te bude rasijao Gospod Bog tvoj. Psal. 106, 45. Psal. 147, 2. Jer. 29, 14. Plač. 3, 22. Jezek. 34, 13.
 4. Ako bi ko tvoj i na kraj svijeta zagnan bio, otuda će te opet sabrati Gospod Bog tvoj i otuda te uzeti. 5.Moj. 28, 64.
 5. I odvešće te opet Gospod Bog tvoj u zemlju koju bijahu naslijedili oci tvoji, i naslijedićeš je, i učiniće ti dobro i umnožiće te većma nego oce tvoje.
 6. I obrezaće Gospod Bog tvoj srce tvoje i srce sjemena tvojega, da bi ljubio Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje, da budeš živ. 5.Moj. 10, 16.
 7. A sve kletve ove obratiće Gospod Bog tvoj na neprijatelje tvoje i na nenavidinike tvoje, koji su te gonili.
 8. A ti kad se obratiš i staneš slušati glas Gospoda Boga svojega i tvoriti sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam,
 9. Daće ti Gospod Bog tvoj sreću u svakom djelu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje, u plodu zemlje tvoje; jer će ti se Gospod Bog tvoj opet radovati čineći ti dobro, kao što se radovao ocima tvojim, Jer. 32, 41. Jezek. 34, 27. Sof. 3, 17. Luka 15, 6. Luka 15, 10. Luka 15, 32.
 10. Ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega držeći sve zapovijesti njegove i uredbe njegove, napisane u knjizi ovoga zakona; kad se obratiš ka Gospodu Bogu svojemu svijem srcem svojim i svom dušom svojom.
 11. Jer zapovijest ova koju ti ja zapovijedam danas niti je visoko ni daleko od tebe;Isa. 45, 19.
 12. Nije na nebu, da rečeš: ko će nam se popeti na nebo da nam je skine i kaže nam je, da bismo je tvorili? Prič. 30, 4. Jovan 3, 13. Rim. 10, 6.
 13. Niti je preko mora, da rečeš: ko će nam otići preko mora, da nam je donese i kaže nam je, da bismo je tvorili?
 14. Nego ti je vrlo blizu ova riječ, u ustima tvojima i u srcu tvojem, da bi je tvorio.
 15. Gle, iznesoh danas preda te život i dobro, smrt i zlo.5.Moj. 11, 26. Mar. 16, 16. Jovan 3, 16. Gal. 3, 13.
 16. Jer ti zapovijedam danas da ljubiš Gospoda Boga svojega hodeći putovima njegovijem i držeći zapovijesti njegove i uredbe njegove i zakone njegove, da bi živ bio i umnožio se, i da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u zemlji u koju ideš da je naslijediš.
 17. Ako li se odvrati srce tvoje i ne uzaslušaš, nego zastraniš da se klanjaš drugim bogovima i njima služiš,
 18. Javljam vam danas da ćete zaista propasti, niti ćete produljiti dana svojih na zemlji, u koju ideš preko Jordana da je naslijediš. 5.Moj. 4, 26. 5.Moj. 8, 19. Isa. 63, 17.
 19. Svjedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato izberi život, da budeš živ ti i sjeme tvoje,Isu. 8, 34.
 20. Ljubeći Gospoda Boga svojega, slušajući glas njegov i držeći se njega; jer je on život tvoj i duljina dana tvojih; da bi nastavao na zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će im je dati. 1.Moj. 12, 7. 1.Moj. 13, 15. 1.Moj. 15, 18. 1.Moj. 17, 1. 1.Moj. 17, 7. 1.Moj. 26, 4. 1.Moj. 28, 13. Jov 12, 10. Psal. 27, 1. Psal. 66, 9. Dan. 5, 23. Jovan 11, 25. Dela. 7, 5. Dela. 17, 25. Dela. 17, 28.