1. Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamenja sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš.2.Moj. 20, 4. 5.Moj. 5, 8. Psal. 97, 7. Isa. 44, 9. Isa. 44, 18.
 2. Držite subote moje, i svetinju moju poštujte; ja sam Gospod.
 3. Ako uživite po mojim uredbama, i zapovijesti moje uzdržite i uščinite,
 4. Davaću vam dažd na vrijeme, i zemlja će rađati rod svoj, i drveta će u polju rađati rod svoj; 5.Moj. 11, 14. 5.Moj. 28, 12. Isa. 30, 23. Jezek. 34, 26.
 5. I vršidba će vam stizati berbu vinogradsku, a berba će vinogradska stizati sijanje, i ješćete hljeb svoj do sitosti, i živjećete bez straha u zemlji svojoj. 5.Moj. 11, 15. Jov 11, 18. Joil 2, 19. Joil 2, 26.
 6. Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati a neće biti nikoga da vas plaši; učiniću, te će nestati zle zvijeri iz zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje. Isu. 23, 10. 2.Car. 17, 25. 1.Dnev. 22, 9. Psal. 3, 5. Isa. 45, 7. Jer. 30, 10.
 7. Nego ćete tjerati neprijatelje svoje, i padaće pred vama od mača.
 8. Vas će petorica tjerati stotinu, a vas stotina tjeraće deset tisuća, i padaće neprijatelji vaši pred vama od mača.
 9. I obratiću se k vama, i učiniću vam da rastete, i umnožiću vas, i utvrdiću zavjet svoj s vama. 1.Moj. 17, 6. 2.Moj. 2, 25. 2.Car. 13, 23.
 10. I ješćete žito staro, od mnogo godina, i izasipaćete staro kad dođe novo. 3.Moj. 25, 22.
 11. I namjestiću stan svoj među vama, i duša moja neće mrziti na vas. 5.Moj. 32, 19. Jezek. 37, 26. Otkr. 21, 3.
 12. I hodiću među vama, i biću vam Bog, i vi ćete biti moj narod. 5.Moj. 23, 14. Jezek. 11, 20. 2.Kor. 6, 16. Ef. 2, 21.
 13. Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje Misirske da im ne robujete, i polomih palice jarma vašega, i ispravih vas da hodite pravo. Jezek. 34, 27.
 14. Ako li me ne uzaslušate, i ne uščinite sve ove zapovijesti,5.Moj. 28, 15. Jer. 11, 8.
 15. Ako povrgnete uredbe moje i duši vašoj omrznu zakoni moji da ne tvorite sve zapovijesti moje, i raskinete zavjet moj,2.Car. 17, 15.
 16. I ja ću vama učiniti ovo: pustiću na vas strah, suhu bolest i vrućicu, koje će vam oči iskvariti i dušu ucvijeliti; i zaludu ćete sijati sjeme svoje, jer će ga jesti neprijatelji vaši. 5.Moj. 28, 22. 1.Sam. 2, 33. Jov 31, 8. Mal. 2, 3.
 17. I okrenuću lice svoje nasuprot vama, i sjeći će vas neprijatelji vaši, i koji mrze na vas biće vam gospodari, i bježaćete kad vas niko ne tjera. Sud. 2, 14. Psal. 53, 5. Psal. 106, 41.
 18. Ako me ni tada ne stanete slušati, karaću vas još sedam puta više za grijehe vaše. 1.Sam. 2, 5.
 19. Potrću ponos sile vaše, i učiniću da nebo nad vama bude kao gvožđe a zemlja vaša kao mjed. 5.Moj. 28, 23. 1.Sam. 4, 10. Agej 1, 10.
 20. Snaga će se vaša trošiti uzalud, jer zemlja vaša neće rađati roda svojega, i drveta po zemlji neće rađati roda svojega. 5.Moj. 28, 18. Psal. 127, 1. Agej 1, 10.
 21. Ako mi uzidete nasuprot i ne htjedbudete slušati me, dodaću vam sedam puta više muka prema grijesima vašim. Jezek. 21, 19.
 22. Pustiću na vas zvijeri poljske, koje će vam djecu izjesti i stoku potrti i vas umaliti, i opustjeće putovi vaši.5.Moj. 32, 24. Sud. 5, 6. 2.Car. 17, 25. 2.Dnev. 15, 5. Jer. 42, 2. Jezek. 5, 17. Jezek. 14, 15. Otkr. 6, 8.
 23. Ako se ni od toga ne popravite, nego mi jošte uzidete nasuprot, Jer. 5, 3.
 24. I ja ću vama ići nasuprot, i biću vas još sedam puta više za grijehe vaše.2.Sam. 22, 27.
 25. Pustiću na vas mač, koji će osvetiti moj zavjet; a kad se sležete u gradove svoje, tada ću pustiti pomor među vas, i bićete predani u ruke neprijatelju. 4.Moj. 14, 12. 5.Moj. 28, 22. Jezek. 6, 3. Jezek. 39, 23. Amos 4, 10.
 26. I kad vam slomim potporu u hljebu, deset će žena peći hljeb vaš u jednoj peći, i davaće vam hljeb vaš na mjeru, i ješćete a nećete se nasititi. Isa. 3, 1. Mih. 6, 14.
 27. Ako me ni tako ne stanete slušati, nego mi uzidete nasuprot,
 28. I ja ću vama s gnjevom ići nasuprot, i sedam puta većma karaću vas za grijehe vaše. Isa. 59, 18.
 29. I ješćete meso od sinova svojih, i meso od kćeri svojih ješćete. 5.Moj. 28, 57. 2.Car. 6, 29.
 30. Razvaliću visine vaše, i oboriću idole vaše, i metnuću trupove vaše na trupove gadnih bogova vaših, i mrziće duša moja na vas. 2.Car. 23, 20. 2.Dnev. 34, 3. Psal. 78, 59. Jezek. 6, 4.
 31. I obratiću gradove vaše u pustoš, i razoriću svetinje vaše, i neću više mirisati mirisa vašega. Nem. 2, 3.
 32. I opustiću zemlju da će joj se čuditi neprijatelji vaši, koji će živjeti u njoj. Jer. 9, 11. Jer. 25, 11.
 33. A vas ću rasijati po narodima, i učiniću da vas gone s golijem mačem; i zemlja će vaša biti pusta i gradovi vaši raskopani. 3.Moj. 25, 2. 5.Moj. 4, 27. 5.Moj. 28, 64. 2.Dnev. 36, 21. Psal. 44, 11. Jer. 52, 27. Zah. 7, 14.
 34. Tada će zemlji biti mile subote njezine za sve vrijeme dokle bude pusta; i kad budete u zemlji svojih neprijatelja, zemlja će počivati, i biće joj mile subote njezine. 3.Moj. 25, 2. 2.Dnev. 36, 21.
 35. Za sve vrijeme dokle bude pusta počivaće, jer nije počivala u vaše subote, kad ste u njoj živjeli.
 36. A koji vas ostanu, metnuću strah u srca njihova u zemljama neprijatelja njihovijeh, te će ih goniti list kad šušne zaljuljavši se, i oni će bježati kao ispred mača, i padaće a niko ih neće tjerati. 1.Moj. 35, 5. Isu. 2, 9. Jest. 2, 10. Prič. 28, 1.
 37. I padaće jedan preko drugoga kao od mača, a niko ih neće tjerati; i nećete se moći držati pred neprijateljima svojim. Sud. 2, 14. Sud. 7, 22. Isa. 10, 4.
 38. Nego ćete izginuti među narodima, i proždrijeće vas zemlja neprijatelja vaših.
 39. A koji vas ostanu, čiljeće za bezakonje svoje u zemlji neprijatelja svojih, i za bezakonje otaca svojih čiljeće. Nem. 1, 9. Jer. 3, 25.
 40. Ali ako priznadu bezakonje svoje i bezakonje otaca svojih po grijesima, kojima mi griješiše i kojima mi idoše nasuprot, 1.Car. 8, 33. Jov 34, 31. Prič. 28, 13. Jer. 3, 12. Luka 15, 18.
 41. Te i ja njima idoh nasuprot i odvedoh ih u zemlju neprijatelja njihovijeh; ako se tada ponizi srce njihovo neobrezano, i bude im pravo što su pokarani za bezakonje svoje, 1.Car. 21, 29. 2.Dnev. 12, 6. Jer. 9, 25. Dela. 7, 51. Rim. 2, 29.
 42. Tada ću se opomenuti zavjeta svojega s Jakovom, i zavjeta svojega s Isakom, i zavjeta svojega s Avramom opomenuću se, i zemlje ću se opomenuti. 2.Moj. 2, 24. Psal. 106, 45. Psal. 136, 23.
 43. Kad se zemlja oprosti njih i budu joj mile subote njezine kad opusti s njih, i njima bude pravo što su pokarani za bezakonje svoje, jer sudove moje povrgoše i duši njihovoj omrzoše uredbe moje.
 44. A zato ni onda kad budu u zemlji neprijatelja svojih neću ih povrći niti ću tako omrznuti na njih da ih potrem i raskinem zavjet svoj s njima; jer sam ja Gospod Bog njihov.5.Moj. 4, 31.
 45. Nego ću se njih radi opomenuti zavjeta sa starima njihovijem, koje izvedoh iz zemlje Misirske narodima na vidiku da im budem Bog, ja Gospod. Jezek. 20, 9. Rim. 11, 28.
 46. Ovo su uredbe i sudovi i zakoni, koje postavi Gospod između sebe i sinova Izrailjevih na gori Sinajskoj preko Mojsija. 5.Moj. 33, 4.