1. A Duh razgovijetno govori da će u pošljednja vremena otstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske, Dan. 11, 35. Jovan 16, 13. 1.Pet. 1, 20. 2.Pet. 2, 1. ČV
 2. U licemjerju laža, žigosanijeh na svojoj savjesti, Ef. 4, 19.
 3. Koji zabranjuju ženiti se, i zapovijedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vjernima i onima koji poznaše istinu. Prič. 18, 22. Dan. 11, 37. 1.Kor. 6, 13.
 4. Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću. 1.Moj. 1, 31. Mar. 7, 15. Dela. 10, 15. Rim. 14, 20. 1.Kor. 10, 25. Tit. 1, 15.
 5. Jer se osvećuje riječju Božijom i molitvom.
 6. Ovo sve kazujući braći bićeš dobar sluga Isusa Hrista, odgajen riječima vjere i dobrom naukom koju si primio. Jer. 15, 16. Luka 1, 3.
 7. A poganijeh i bapskijeh gatalica kloni se; a obučavaj se u pobožnosti.
 8. Jer tjelesno obučavanje malo je korisno, a pobožnost je korisna za svašto, imajući obećanje života sadašnjega i onoga koji ide. Psal. 37, 4. Prič. 3, 16. Mat. 6, 33.
 9. Ovo je istinita riječ i dostojna svakoga primanja.
 10. Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svima ljudima, a osobito vjernima. Psal. 33, 6. Dela. 14, 17.
 11. Ovo zapovijedaj i uči.
 12. Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost; nego budi ugled vjernima u riječi, u življenju, u ljubavi, u duhu, u vjeri, u čistoti. Tit. 2, 15.
 13. Dokle dođem pazi na čitanje, utješavanje i učenje. Dan. 9, 2.
 14. Ne pusti u nemar dar u sebi koji ti je dan po proroštvu metnuvši starješine ruke na tebe. Dela. 6, 6. Dela. 19, 6. 1.Tim. 1, 18. 1.Tim. 5, 22. 2.Tim. 1, 6.
 15. U ovom se poučavaj, u ovom stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu.
 16. Pazi na sebe i na nauku, i stoj u tome; jer ovo čineći spašćeš i samoga sebe i one koji te slušaju. Jezek. 33, 9.