1. A bijaše i lažnijeh proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnijeh učitelja, koji će unijeti jeresi pogibli, i odricaće se gospodara koji ih iskupi i dovodiće sebi naglu pogibao. 5.Moj. 13, 1. Mat. 24, 11. 1.Kor. 6, 20. Gal. 3, 13. Ef. 1, 7. Jevr. 10, 29.
 2. I mnogi će poći za njihovijem nečistotama kojima će se huliti na put istine.
 3. I u lakomstvu loviće vas izmišljenijem riječima. Njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drijema. Juda 1, 16.
 4. Jer kad Bog ne poštedje anđela koji sagriješiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga, i predade da se čuvaju za sud; Jov 4, 18. Jezek. 7, 4. Jezek. 8, 18. Jezek. 9, 5. Luka 8, 31. Jovan 8, 44. Otkr. 20, 2.
 5. I prvoga svijeta ne poštedje, nego sačuvavši samosmoga Noja, propovjednika pravde, navede potop na svijet bezbožnički; 1.Moj. 7, 1. Jevr. 11, 7.
 6. I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi, i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali; 1.Moj. 19, 24. 4.Moj. 16, 38. Jezek. 23, 48. Jezek. 28, 18.
 7. I izbavi pravednoga Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja;
 8. Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona djela, mučaše od dana do dana pravednu dušu;
 9. Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni; 1.Moj. 19, 12. Psal. 34, 17. 2.Tim. 4, 17. ČV
 10. A osobito one koji idu za tjelesnijem željama nečistote, i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drkću huleći na slavu.
 11. Kad anđeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda; Juda 1, 9.
 12. A oni, kao nerazumna životinja, koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumiju, i u pogibli svojoj propašće Jer. 12, 3.
 13. Primajući platu nepravde. Oni misle da je slast častiti se svaki dan; oni su sramota i grijeh, koji se hrane svojijem prijevarama, jedući s vama; Isa. 3, 11. Rim. 13, 13. 1.Kor. 11, 20. Fil. 3, 19. Juda 1, 12.
 14. Imaju oči pune preljubočinstva i neprestanoga grijeha; prelašćuju neutvrđene duše; imaju srce naučeno lakomstvu, djeca kletve;
 15. Ostavivši pravi put, zađoše, i idu putem Valaama Vosorova, kome omilje plata nepravedna; 4.Moj. 22, 1. 4.Moj. 22, 39.
 16. Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nijemi progovorivši glasom čovječijim zabrani bezumlje prorokovo.
 17. Ovo su bezvodni izvori, i oblaci i magle koje progone vjetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavijek.
 18. Jer govoreći ponosite i lažljive riječi prelašćuju na nečistote tjelesnijeh želja one koji otskora bježe od onijeh što žive u prijevari. Dela. 2, 40. 2.Pet. 1, 4.
 19. I obećavaju im slobodu a sami su robovi pogibli; jer koga ko nadvlada onaj mu i robuje. Jovan 8, 34. Gal. 5, 13.
 20. Jer ako odbjegnu od nečistote svijeta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im pošljednje gore od prvoga; Mat. 12, 45. Luka 11, 26. Jevr. 6, 4. 2.Pet. 1, 4.
 21. Jer im bješe bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovijesti koja im je predana. Luka 12, 47. Jovan 9, 41.
 22. Jer im se dogodi istinita pripovijest: pas se povraća na svoju bljuvotinu, i: svinja okupavši se, u kaljužu. Prič. 23, 35. Prič. 26, 11.