1. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
 2. Ovako veli Gospod Bog Izrailjev govoreći: napiši u knjigu sve riječi koje ti govorih. Isa. 30, 8.
 3. Jer evo idu dani, govori Gospod, kad ću povratiti roblje naroda svojega Izrailja i Jude, govori Gospod, i dovešću ih natrag u zemlju koju sam dao ocima njihovijem, i držaće je. 5.Moj. 30, 3. Jer. 16, 15. Jer. 27, 22. Jer. 29, 14. Jer. 31, 23. Amos 9, 14.
 4. I ovo su riječi koje reče Gospod za Izrailja i Judu.
 5. Jer ovako veli Gospod: čusmo viku od prepadanja, straha, a mira nema. VB
 6. Pitajte, i vidite, eda li muško rađa? zašto dakle vidim gdje se svaki čovjek drži rukama svojima za bedra svoja kao porodilja i u svijeh se promijenila lica i poblijedjela? Jezek. 21, 11. VB
 7. Jaoh! jer je velik ovaj dan, nije bilo takoga, i vrijeme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje. Isa. 23, 4. Dan. 12, 1. Joil 2, 11. Amos 5, 18. Sof. 1, 14. 1.Sol. 4, 16. VB
 8. Jer u taj dan, govori Gospod nad vojskama, slomiću jaram njegov s vrata tvojega, i sveze tvoje pokidaću; i neće ga više tuđini nagoniti da im služi. Jer. 27, 2.
 9. Nego će služiti Gospodu Bogu svojemu i Davidu caru svojemu, kojega ću im podignuti. Isa. 55, 3. Luka 1, 69. Dela. 2, 30.
 10. Ti se dakle ne boj, Jakove slugo moj, govori Gospod, i ne plaši se, Izrailju; jer, evo, ja ću te izbaviti iz daljne zemlje, i sjeme tvoje iz zemlje ropstva tvojega, i Jakov će se vratiti i počivati, i biće miran, i niko ga neće plašiti. Isa. 41, 13. Zah. 8, 3.
 11. Jer sam ja s tobom, govori Gospod, da te izbavim; i učiniću kraj svijem narodima, među koje sam te rasijao, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati s mjerom, a neću te ostaviti sasvijem bez kara. Psal. 6, 1. Isa. 27, 8. Jer. 4, 27. Amos 9, 8.
 12. Jer ovako veli Gospod: smrtan je polom tvoj i rana tvoja ljuta. 2.Dnev. 36, 16. Jer. 15, 18.
 13. Nema nikoga koji bi se primio tvoje stvari da te liječi, nema lijeka koji bi ti pomogao.
 14. Svi koji te ljube zaboraviše te, ne traže te, jer te udarih udarcem neprijateljskim, karom žestokim, za mnoštvo bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje. Jov 13, 24. Jov 30, 21. Jer. 5, 6. Plač. 1, 2. Avd. 1, 7.
 15. Zašto vičeš radi rane svoje, smrtnoga bola svojega? za mnoštvo bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje činim ti to.
 16. Ali svi koji te proždiru, proždrijeće se, i neprijatelji tvoji svikoliki otići će u ropstvo, i koji te gaze, biće pogaženi, i sve koji te plijene, daću ih da se oplijene. 2.Moj. 23, 22. Isa. 41, 11.
 17. Jer ću te iscijeliti, i rane ću ti izliječiti, govori Gospod, jer te zvaše otjeranom: Sionom, kojega niko ne traži. 2.Moj. 15, 26. Isa. 30, 26. Os. 6, 2. Mal. 4, 2. 1.Pet. 2, 24.
 18. Ovako veli Gospod: evo, ja ću povratiti iz ropstva šatore Jakovljeve i smilovaću se na stanove njegove; i grad će se sazidati na mjestu svom, i dvor će stajati na svoj način. Psal. 102, 13. Jer. 31, 23. Jer. 31, 38. Zah. 12, 7.
 19. I iz njih će izlaziti hvale i glas ljudi veselijeh, jer ću ih umnožiti, i neće se umaljivati, i uzvisiću ih, i neće se poniziti. Jezd. 3, 10. Nem. 8, 12. Isa. 35, 10. Amos 7, 5. Zah. 10, 8.
 20. I sinovi će njegovi biti kao prije, i zbor će njegov biti utvrđen preda mnom, i pohodiću sve koji mu čine silu. Isa. 1, 26. Zah. 8, 5.
 21. I knez će njihov biti od njih, i vladalac će njihov izlaziti isred njih; i daću mu da pristupa, i pristupaće k meni; jer ko je taj koji se usuđuje pristupiti k meni? govori Gospod. 1.Moj. 49, 10. 4.Moj. 16, 5.
 22. I bićete mi narod, i ja ću vam biti Bog. Jezek. 36, 28.
 23. Gle, vihor Gospodnji, gnjev, izići će, vihor, koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima. Jer. 25, 32.
 24. Neće se povratiti žestoki gnjev Gospodnji dokle ne učini i izvrši što je naumio u srcu svom; napošljetku ćete razumjeti to. Jer. 23, 20.