1. Ovako govori Gospod pomazaniku svojemu Kiru, kojega držim za desnicu, da oborim pred njim narode i careve raspašem, da se otvoraju vrata pred njim i da ne budu vrata zatvorena:Psal. 73, 23. Isa. 41, 2. Isa. 41, 13. Jezek. 30, 24. Dan. 8, 4. Mih. 2, 13. Naum 2, 6. Naum 3, 13.
 2. Ja ću ići pred tobom, i putove neravne poravniću, vrata mjedena razbiću i prijevornice gvozdene slomiću. Psal. 107, 16. Mih. 2, 13.
 3. I daću ti blago tajno i bogatstvo sakriveno, da poznaš da sam ja Gospod Bog Izrailjev, koji te zovem po imenu. 2.Moj. 33, 12. Jer. 41, 8.
 4. Radi sluge svojega Jakova i Izrailja izbranika svojega prozvah te imenom tvojim i prezimenom, premda me ne znaš. Isa. 44, 1. Dela. 17, 23. Gal. 4, 8. Ef. 2, 12. 1.Sol. 4, 5.
 5. Ja sam Gospod, i nema drugoga, osim mene nema boga; opasah te, premda me ne znaš, 5.Moj. 4, 35. Psal. 18, 32. Psal. 18, 38.
 6. Da bi poznali od istoka sunčanoga i od zapada da nema drugoga osim mene; ja sam Gospod i nema drugoga, Psal. 102, 15. Mal. 1, 11.
 7. Koji pravim svjetlost i stvaram mrak, gradim mir i stvaram zlo; ja Gospod činim sve to. Plač. 3, 38. Amos 3, 6.
 8. Rosite, nebesa, ozgo, i oblaci neka kaplju pravdom, neka se otvori zemlja i neka rodi spasenjem i zajedno neka uzraste pravda; ja Gospod stvorih to. Psal. 85, 11.
 9. Teško onom ko se svađa s tvorcem svojim; crijep s drugim crepovima neka se svađa; ali hoće li kao reći lončaru svojemu: šta radiš? za tvoj posao nema ruku. Jov 9, 32. Isa. 64, 8. Jer. 18, 6. Jezek. 22, 14. Rim. 9, 20.
 10. Teško onom ko govori ocu: što rađaš? i ženi: što se porađaš?
 11. Ovako veli Gospod svetac Izrailjev i tvorac njegov: pitajte me što će biti; za sinove moje i za djelo ruku mojih naređujte mi. Isa. 29, 23. Jer. 31, 9.
 12. Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovijest. Jer. 27, 5.
 13. Ja ga podigoh u pravdi, i sve putove njegove poravniću; on će sazidati moj grad i roblje moje otpustiće, ne za novce ni za darove, veli Gospod nad vojskama. Jezd. 1, 1. Isa. 52, 3. Rim. 3, 24.
 14. Ovako veli Gospod: trud Misirski i trgovina Etiopska i Savaca ljudi visoka rasta doći će k tebi i biti tvoja; za tobom će pristati, u okovima će ići, i tebi će se klanjati, tebi će se moliti govoreći: doista, Bog je u tebi, i nema drugoga Boga. Psal. 68, 31. Isa. 2, 2. Isa. 49, 23. Isa. 56, 3. Zah. 8, 22. Zah. 8, 23. 1.Kor. 14, 25.
 15. Da, ti si Bog, koji se kriješ, Bog Izrailjev, spasitelj. 5.Moj. 29, 29. Psal. 36, 6. Isa. 8, 17. Rim. 11, 33.
 16. Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
 17. A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka. 2.Sam. 23, 5. Psal. 103, 17. Os. 1, 7. Rim. 11, 26.
 18. Jer ovako veli Gospod, koji je stvorio nebo, Bog, koji je sazdao zemlju i načinio je i utvrdio, i nije je stvorio naprazno, nego je načinio da se na njoj nastava: ja sam Gospod, i nema drugoga.
 19. Nijesam govorio tajno ni na mračnu mjestu na zemlji, nijesam rekao sjemenu Jakovljevu: tražite me uzalud. Ja Gospod govorim pravdu, javljam što je pravo. 5.Moj. 30, 11. Nem. 9, 13. Psal. 19, 8. Isa. 48, 16. Rim. 7, 12.
 20. Skupite se i dođite, pristupite svi koji ste se izbavili između naroda. Ništa ne znaju koji nose drvo od svojega lika i mole se bogu koji ne može pomoći. Isa. 44, 17. Isa. 46, 7. Jer. 44, 28. Rim. 1, 22.
 21. Oglasite, i dovedite, neka vijećaju zajedno: ko je to od starine kazao? ko je javio još onda? Nijesam li ja, Gospod? Nema osim mene drugoga Boga, nema Boga pravednoga i spasitelja drugoga osim mene.
 22. Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugoga. Isa. 43, 6. ČV
 23. Sobom se zakleh; izide iz usta mojih riječ pravedna, i neće se poreći, da će mi se pokloniti svako koljeno, i zaklinjati se svaki jezik,1.Moj. 22, 16. 1.Moj. 31, 53. 5.Moj. 6, 13. Psal. 63, 11. Isa. 19, 18. Jer. 22, 5. Rim. 14, 11. Fil. 2, 10. Jevr. 6, 13.
 24. I govoriće: u Gospodu je pravda i sila; k njemu će doći; ali će se posramiti svi koji se gnjeve na nj.
 25. U Gospodu će se opravdati i proslaviti sve sjeme Izrailjevo.