1. Čujte riječ koju govori Gospod za vas, sinovi Izrailjevi, za sve pleme koje sam izveo iz zemlje Misirske, govoreći:
 2. Samo vas poznah između svijeh plemena zemaljskih, zato ću vas pohoditi za sva bezakonja vaša. Jezek. 9, 6. Dan. 9, 12. Mat. 11, 22. Luka 12, 47. Rim. 2, 9. 1.Pet. 4, 17.
 3. Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?
 4. Hoće li riknuti lav u šumi, ako nema lova? hoće li lavić pustiti glas svoj iz pećine svoje, ako ne uhvati što?
 5. Hoće li ptica pasti u mrežu na zemlju, ako nema zamke? hoće li se dignuti mreža sa zemlje, ako se ništa ne uhvati?
 6. Hoće li truba trubiti po gradu, a narod da ne dotrči uplašen? hoće li biti nesreća u gradu, a Gospod da je ne učini? Jer. 29, 20. Jezek. 33, 3.
 7. Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima. 1.Moj. 6, 13. 2.Car. 3, 11. Prič. 3, 32. Dan. 9, 22. Jovan 15, 15. Otkr. 1, 1. Otkr. 1, 19. VBČV
 8. Kad lav rikne, ko se neće bojati? kad Gospod reče, ko neće prorokovati? 1.Kor. 9, 16.
 9. Oglasite po dvorovima Azotskim i po dvorovima u zemlji Misirskoj, i recite: skupite se na gore Samarijske i vidite velike nerede u njoj i nasilje u njoj.
 10. Ne znaju činiti pravo, govori Gospod, sabiraju blago nasiljem i grabežem u dvorima svojim.
 11. Zato ovako veli Gospod Gospod: neprijatelj je oko zemlje i oboriće ti silu tvoju, i oplijeniće se dvorovi tvoji. 2.Car. 17, 6.
 12. Ovako veli Gospod: kao kad pastir istrgne iz usta lavu dvije golijeni ili kraj od uha, tako će se istrgnuti sinovi Izrailjevi koji sjede u Samariji na uglu od odra i nakraj postelje. 1.Sam. 17, 35.
 13. Čujte i zasvjedočite u domu Jakovljevu, govori Gospod Gospod Bog nad vojskama.
 14. Kad pohodim Izrailja za grijehe njegove, tada ću pohoditi i oltare Vetiljske, i odbiće se rogovi oltaru i pašće na zemlju. Amos 9, 1.
 15. I udariću kuću zimnu i ljetnu kuću, i propašće kuće od slonove kosti, i nestaće velikih kuća, govori Gospod. 1.Car. 22, 39. Jer. 36, 22.