fbpx

podmeni-o-nama

Adventisti su narod koji veruje da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog i da nam se Bog na najveličanstveniji način predstavio tako što je sišao među ljude i postao Bog sa nama, Emanuilo, Mesija, Isus Hristos. Mi verujemo da je Hristova religija ta koja na pravi način povezuje palog čoveka sa bezgrešnim i životodavnim Bogom. Zbog toga je Isus Hristos centar naše spoznaje Boga i stalni izvor snage za svakodnevni život. Verujemo da je pravo Hrišćanstvo hristocentričan način života.