1. A kad ču Adonisedek car Jerusalimski da je Isus uzeo Gaj i raskopao ga, kao što je učinio s Jerihonom i njegovijem carem, tako da je učinio i s Gajem i njegovijem carem, i da su Gavaonjani učinili mir s Izrailjem i stoje usred njih,Isu. 6, 21. Isu. 8, 22. Isu. 9, 15.
 2. Uplaši se vrlo; jer Gavaon bijaše velik grad kao kakav carski grad, i bijaše veći od Gaja, i svi ljudi u njemu bijahu hrabri. 2.Moj. 15, 14. 5.Moj. 11, 25. Psal. 48, 4. Prič. 1, 26. Jevr. 10, 31. Otkr. 6, 15.
 3. Zato posla Adonisedek car Jerusalimski k Oamu caru Hevronskom i k Piramu caru Jarmutskom i k Jafiji caru Lahiskom i k Daviru caru Jeglonskom, i poruči: 1.Moj. 23, 2.
 4. Hodite k meni, i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer učini mir s Isusom i sa sinovima Izrailjevim. Isu. 9, 15.
 5. I skupi se i pođe pet careva Amorejskih, car Jerusalimski, car Hevronski, car Jarmutski, car Lahiski, car Jeglonski, oni i sva vojska njihova, i stavši u oko pod Gavaonom počeše ga biti. Isu. 9, 2. Isu. 10, 16.
 6. Tada Gavaonjani poslaše k Isusu u oko u Galgalu i rekoše: nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih; hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi nam, jer se skupiše na nas svi carevi Amorejski koji žive u gorama. Isu. 5, 10.
 7. I izide Isus iz Galgala, on i s njim sav narod što bješe za boj, svi junaci. Isu. 8, 1.
 8. I Gospod reče Isusu: ne boj ih se; jer ih dadoh tebi u ruke, nijedan ih se neće održati pred tobom. 5.Moj. 3, 29. 5.Moj. 7, 24. Isu. 11, 6. Isu. 23, 9. Psal. 2, 8. Psal. 91, 13. Psal. 107, 40. Psal. 110, 5. Isa. 26, 5. Mal. 4, 3. Otkr. 2, 26.
 9. I Isus udari na njih iznenada, išavši cijelu noć od Galgala,
 10. I smete ih Gospod pred Izrailjem, koji ih ljuto pobi kod Gavaona, pa ih potjera putem kako se ide u Vetoron, i sjekoše ih do Azike i do Makide.Isu. 15, 35. Isu. 16, 3. Isu. 16, 5. Sud. 4, 15. 1.Sam. 7, 10. 2.Dnev. 14, 12. Psal. 18, 14. Isa. 28, 21.
 11. A kad bježahu ispred Izrailja i bijahu niz vrlet Vetoronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko iz neba dori do Azike, te ginjahu: i više ih izgibe od kamenja gradnoga nego što ih pobiše sinovi Izrailjevi mačem.Psal. 18, 13. Psal. 77, 17. Isa. 28, 2. Isa. 30, 30. Jezek. 38, 22. Otkr. 16, 21.
 12. Tada progovori Isus Gospodu onaj dan kad Gospod predade Amorejca sinovima Izrailjevijem, i reče pred sinovima Izrailjevijem: stani sunce nad Gavaonom, i mjeseče nad dolinom Elonskom. 5.Moj. 4, 19. Sud. 12, 12. Psal. 19, 4. Isa. 28, 21. Isa. 38, 8. Isa. 60, 20. Avak. 3, 11.
 13. I stade sunce i ustavi se mjesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi istinitoga? I stade sunce nasred neba i ne naže k zapadu skoro za cio dan. 2.Sam. 1, 18.
 14. I ne bi takoga dana ni prije ni poslije, da Gospod posluša glas čovječji, jer Gospod vojeva za Izrailja. 2.Moj. 14, 14. 5.Moj. 1, 30. 5.Moj. 3, 22. Isu. 23, 3. Isu. 23, 10. 2.Dnev. 20, 29. Nem. 4, 20. Psal. 33, 8. Psal. 33, 12. Psal. 33, 19. Isa. 31, 4. Isa. 38, 8. Isa. 42, 13. Isa. 52, 10. Isa. 52, 12. Zah. 14, 3.
 15. I vrati se Isus i sav Izrailj s njim u oko u Galgal.
 16. A onijeh pet careva utekoše i sakriše se u pećinu kod Makide.
 17. I dođe glas Isusu: nađe se pet careva sakrivenijeh u pećini kod Makide.
 18. A Isus reče: privalite veliko kamenje na vrata pećini, i namjestite ljude kod nje da ih čuvaju.
 19. A vi ne stojte, nego gonite neprijatelje svoje i bijte ostatak njihov, ne dajte im da uđu u gradove svoje, jer vam ih dade u ruke Gospod Bog vaš.
 20. A kad Isus i sinovi Izrailjevi prestaše biti ih u boju vrlo velikom, razbivši ih sasvijem, a koji ih ostaše živi, utekoše u tvrde gradove,
 21. Vrati se sav narod zdravo u oko k Isusu u Makidu, i niko ne mače jezikom svojim na sinove Izrailjeve, ni na jednoga. 2.Moj. 11, 7. Isa. 54, 17.
 22. Tada reče Isus: otvorite vrata od one pećine, i izvedite k meni onijeh pet careva iz pećine.
 23. I učiniše tako, i izvedoše k njemu onijeh pet careva iz pećine: cara Jerusalimskoga, cara Hevronskoga, cara Jarmutskoga, cara Lahiskoga, cara Jeglonskoga.
 24. A kad izvedoše te careve k Isusu, sazva Isus sve ljude Izrailjce, i reče vojvodama od vojske koje bijahu išle s njim: pristupite i stanite nogama svojim na vratove ovijem carevima. I oni pristupiše i stadoše im na vratove nogama svojim.5.Moj. 7, 24. 5.Moj. 33, 29. 2.Sam. 22, 41. Psal. 2, 8. Psal. 91, 13. Psal. 107, 40. Psal. 110, 5. Isa. 26, 5. Mal. 4, 3. Otkr. 2, 26.
 25. A Isus im reče: ne bojte se i ne plašite se; budite slobodni i hrabri, jer će tako učiniti Gospod svijem neprijateljima vašim na koje zavojštite. 5.Moj. 3, 21. Isu. 1, 9. 1.Sam. 17, 37. Psal. 63, 9. 2.Kor. 1, 10. 2.Tim. 4, 17.
 26. Potom ih pobi Isus i pogubi ih, i objesi ih na pet drveta, i ostaše viseći na drvetima do večera. 4.Moj. 25, 4. Isu. 8, 29. 2.Sam. 21, 6. 2.Sam. 21, 9. Jest. 2, 23. Jest. 7, 9. Psal. 147, 7. Psal. 147, 9.
 27. A o zahodu sunčanom zapovjedi Isus te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu, u koju se bijahu sakrili, i metnuše veliko kamenje na vrata pećini, koje osta ondje do danas. 5.Moj. 21, 23. Isu. 8, 29.
 28. Istoga dana uze Isus i Makidu, i sve u njoj isiječe oštrijem mačem, i cara njezina i njih pobi, sve duše koje bjehu u njoj, ne ostavi nijednoga živa; i učini s carem Makidskim kao što učini s carem Jerihonskim. Isu. 6, 21. Isu. 10, 37.
 29. Potom otide Isus i sav Izrailj s njim iz Makide u Livnu, i stade biti Livnu. Isu. 15, 42. Isu. 21, 13. 2.Car. 8, 22. 2.Car. 19, 7. 2.Car. 19, 8.
 30. Pa i nju predade Gospod u ruke Izrailju i cara njezina; i isiječe sve oštrijem mačem, sve duše koje bijahu u njoj, ne ostavi u njoj nijednoga živa; i učini s carem njezinijem kao što učini s carem Jerihonskim.
 31. Potom otide Isus i sav Izrailj s njim iz Livne na Lahis, i stade u oko pred njim, i stade ga biti. 2.Car. 14, 19. Mih. 1, 13.
 32. I Gospod predade Lahis u ruke Izrailju, i on ga uze sjutradan, i isiječe sve oštrijem mačem, sve duše što bijahu u njemu, isto onako kako učini s Livnom.
 33. Tada dođe Oram car Gezerski u pomoć Lahisu; ali pobi Isus njega i narod njegov da ne osta nijedan živ. Isu. 16, 3. Isu. 16, 10. 1.Car. 9, 16. 1.Dnev. 20, 4.
 34. Potom pođe Isus i sav Izrailj s njim iz Lahisa na Jeglon, i stavši u oko prema njemu udariše na nj;
 35. I uzeše ga isti dan, i isjekoše sve oštrijem mačem; sve duše što bijahu u njemu pobi taj dan isto onako kako učini s Lahisom.
 36. Potom se podiže Isus i sav Izrailj s njim iz Jeglona na Hevron, i stadoše ga biti;4.Moj. 13, 23. Isu. 14, 13. Isu. 15, 13. Sud. 1, 10. 2.Sam. 5, 1. 2.Sam. 5, 4.
 37. I uzeše ga i isjekoše oštrijem mačem, i cara njegova i sve gradove njegove, sve duše što bijahu u njima; ne ostavi nijednoga živa isto onako kako učini s Jeglonom; zatr ga sa svijem dušama što bijahu u njemu.
 38. Potom se obrati Isus i sav Izrailj s njim na Davir, i stade ga biti; Isu. 15, 15. Isu. 21, 15.
 39. I uze ga i cara njegova i sve gradove njegove, i isjekoše ih oštrijem mačem i zgubiše sve duše što bijahu u njima; ne ostavi nijednoga živa; kao što učini s Hevronom, tako učini s Davirom i carom njegovijem, i kao što učini s Livnom i carem njezinijem.
 40. Tako pobi Isus svu zemlju, gore i južnu stranu i ravnice i doline, i sve careve njihove; ne ostavi nijednoga živa, nego sve duše žive zgubi, kao što bješe zapovjedio Gospod Bog Izrailjev. 2.Moj. 23, 31. 2.Moj. 23, 33. 2.Moj. 34, 12. 5.Moj. 7, 2. Isu. 11, 16. Isu. 15, 21. Isu. 15, 61. Isu. 19, 1. Isu. 19, 7.
 41. I pobi ih Isus od Kadis-Varnije do Gaze, i svu zemlju Gosensku do Gavaona. 1.Moj. 10, 19. 4.Moj. 13, 18. 4.Moj. 13, 27. 5.Moj. 2, 23. Isu. 11, 16. Isu. 15, 51. Psal. 44, 2. Amos 1, 6. Sof. 2, 4. Zah. 9, 5. Dela. 8, 26.
 42. A sve te careve i zemlju njihovu uze Isus ujedanput; jer Gospod Bog Izrailjev vojevaše za Izrailja. Psal. 44, 2. Psal. 80, 8. Isa. 43, 4.
 43. Potom se vrati Isus i sav Izrailj s njim u oko u Galgal.