1. Zato da ostavimo početak Hristove nauke i da se damo na savršenstvo: da ne postavljamo opet temelja pokajanja od mrtvijeh djela, i vjere u Boga, Fil. 3, 13.
 2. Nauke krštenja, i metanja ruku, i vaskrsenija mrtvijeh, i suda vječnoga. Dela. 8, 14. Dela. 17, 31. Dela. 19, 4. Dela. 24, 25.
 3. I ovo ćemo učiniti ako Bog dopusti. 1.Kor. 4, 19.
 4. Jer nije moguće one koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara nebeskoga, postali zajedničari Duha svetoga,Mat. 7, 22. Mat. 12, 32. Jovan 4, 10. Ef. 2, 8. Jevr. 10, 26. Jevr. 10, 32. 2.Pet. 2, 20. 1.Jov. 5, 16.
 5. I okusili dobre riječi Božije, i sile onoga svijeta, i otpali,
 6. Opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo raspinju i ruže sina Božijega. Jevr. 10, 29.
 7. Jer zemlja koja pije dažd što često na nju pada, i koja rađa povrće dobro onima koji je rade, prima blagoslov od Boga; 1.Moj. 1, 11.
 8. A koja iznosi trnje i čičak, nepotrebna je i kletve blizu, koja se najposlije sažeže.
 9. Ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu i što se drži spasenija, ako i govorimo tako.
 10. Jer Bog nije nepravedan da zaboravi djelo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo, posluživši svetima i služeći. Mat. 10, 42. Jovan 13, 20. Dela. 10, 32.
 11. Ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje da se nad održi tvrdo do samoga kraja; Kol. 2, 2.
 12. Da ne budete ljenivi, nego da se ugledate na one koji vjerom i trpljenjem dobijaju obećanja. Jevr. 10, 36.
 13. Jer kad Bog Avraamu obeća, ne imajući ničim većijem da se zakune, zakle se sobom, 1.Moj. 22, 16.
 14. Govoreći: zaista blagosiljajući blagosloviću te, i umnožavajući umnožiću te.
 15. I tako trpeći dugo, dobi obećanje.
 16. Jer se ljudi većijem kunu, i svakoj njihovoj svađi svršetak je zakletva za potvrđenje. 2.Moj. 22, 11.
 17. Zato i Bog kad šćaše našljednicima obećanja obilnije da pokaže tvrđu savjeta svojega, učini posrednika kletvu;Jov 23, 13. Isa. 14, 24. Rim. 11, 29. Jevr. 11, 9. Jak. 1, 17.
 18. Da bi u dvjema nepokolebljivijem stvarima, u kojima Bogu nije moguće slagati, imali jaku utjehu mi koji smo pribjegli da se uhvatimo za nad koji nam je dan, 1.Moj. 7, 7. Isa. 27, 5. Jevr. 12, 1.
 19. Koji imamo kao tvrd i pouzdan lenger duše, koji ulazi i za najdalje zavjese, 3.Moj. 16, 15. Psal. 130, 7. Jevr. 9, 7.
 20. Gdje Isus uđe naprijed za nas, postavši poglavar sveštenički dovijeka po redu Melhisedekovu. Jovan 14, 2. Jevr. 4, 14. Jevr. 8, 1.