1. Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov, ne odocni koji od vas. 4.Moj. 14, 34. Psal. 95, 11.
 2. Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena riječ, jer ne vjerovaše oni koji čuše. Rim. 3, 3.
 3. Jer mi koji vjerovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče: zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su djela i bila gotova od postanja svijeta. 5.Moj. 3, 20. 5.Moj. 12, 9. Psal. 95, 11. Jevr. 9, 26.
 4. Jer negdje reče za sedmi dan ovako: i počinu Bog u dan sedmi od sviju djela svojijeh. 1.Moj. 2, 2. 2.Moj. 20, 11.
 5. I na ovom mjestu opet: neće ući u pokoj moj.
 6. Budući pak da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najprije javljeno ne uđoše za neposlušanje; Jevr. 3, 19.
 7. Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se prije kaza: danas ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca. Psal. 95, 7.
 8. Jer da je Isus one doveo u pokoj, ne bi za drugi dan govorio potom.
 9. Daklem je ostavljeno još počivanje narodu Božijemu. Jezek. 46, 1.
 10. Jer koji uđe u pokoj njegov, i on počiva od djela svojijeh, kao i Bog od svojijeh. Jezek. 46, 1.
 11. Da se postaramo dakle ući u taj pokoj, da ne upadne ko u onu istu gatku nevjerstva.
 12. Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem. Psal. 147, 15. Isa. 49, 2. Jer. 23, 29. Luka 2, 35. 1.Kor. 14, 24. Otkr. 1, 16.
 13. I nema tvari nepoznate pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kojemu govorimo.
 14. Imajući dakle velikoga poglavara svešteničkoga, koji je prošao nebesa, Isusa sina Božijega, da se držimo priznanja. ČV
 15. Jer nemamo poglavara svešteničkoga koji ne može postradati s našijem slabostima, nego koji je u svačemu iskušan kao i mi, osim grijeha.Isa. 53, 3. Dan. 9, 24. Luka 22, 28. 2.Kor. 5, 21. 1.Pet. 2, 22. 1.Jov. 3, 5. PHPHČV
 16. Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć.