1. Bog koji je negda mnogo puta i različnijem načinom govorio ocevima preko proroka, govori i nama u pošljedak dana ovijeh preko sina, 4.Moj. 12, 6. 4.Moj. 12, 8.
 2. Kojega postavi našljednika svemu, kroz kojega i svijet stvori. Psal. 2, 8. Psal. 33, 6. Mat. 13, 11. Mat. 21, 38. Mar. 12, 7. Luka 10, 23. Jovan 1, 3. Jovan 1, 17. Gal. 4, 4.
 3. Koji budući sjajnost slave i obličje bića njegova, i noseći sve u riječi sile svoje, učinivši sobom očišćenje grijeha našijeh, sjede s desne strane prijestola veličine na visini, Psal. 45, 6. Zah. 13, 7. Mat. 22, 44. Mar. 12, 36. Luka 20, 42. Jovan 14, 9. Jovan 17, 5. Dela. 2, 34. 2.Kor. 4, 4. Kol. 1, 17. Otkr. 4, 11. ČVČV
 4. I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi. Fil. 2, 9.
 5. Jer kome od anđela reče kad: sin moj ti si, ja te danas rodih? I opet: ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin. Psal. 2, 7. Psal. 89, 26.
 6. I opet uvodeći prvorodnoga u svijet govori: i da mu se poklone svi anđeli Božiji. Psal. 97, 7. Rim. 8, 29. 1.Pet. 3, 22. VB
 7. Tako i anđelima govori: koji čini anđele svoje duhove, i sluge svoje plamen ognjeni. Psal. 104, 4. Zah. 6, 5.
 8. A sinu: prijestol je tvoj, Bože, va vijek vijeka; palica je pravde palica carstva tvoga. Psal. 45, 6. ČV
 9. Omiljela ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza te, Bože, Bog tvoj uljem radosti većma od drugova tvojijeh. Isa. 61, 1.
 10. I opet: ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojijeh: 1.Moj. 1, 1. Psal. 102, 25.
 11. Ona će proći, a ti ostaješ: i sva će ostarjeti kao haljina, Isa. 34, 4.
 12. I savićeš ih kao haljinu, i izmijeniće se: a ti si onaj isti, i tvojijeh godina neće nestati.
 13. A kome od anđela reče kad: sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima? Psal. 110, 1.
 14. Nijesu li svi službeni duhovi koji su poslani na službu onima koji će naslijediti spasenije? Zah. 1, 10. ČV