1. Molim dakle prije svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude, Psal. 72, 15.
 2. Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju. Jer. 29, 7. Rim. 13, 1.
 3. Jer je ovo dobro i prijatno pred spasiteljem našijem Bogom, Rim. 12, 2.
 4. Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine. Isa. 55, 1. Isa. 55, 7. Jezek. 18, 23. Luka 14, 23. Jovan 17, 3. 2.Tim. 2, 25. 2.Pet. 3, 9.
 5. Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
 6. Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme, Gal. 4, 4.
 7. Za koje sam postavljen propovjednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u vjeri i istini.
 8. Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakome mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja. Mal. 1, 11.
 9. Tako i žene u pristojnom odijelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocjenima,
 10. Nego dobrijem djelima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.
 11. Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.
 12. Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
 13. Jer je Adam najprije sazdan pa onda Eva; 1.Kor. 11, 8.
 14. I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;
 15. Ali će se spasti rađanjem djece, ako ostane u vjeri i ljubavi i u svetinji s poštenjem. 1.Moj. 3, 15. Isa. 7, 14.