1. Ako dakle vaskrsnuste s Hristom, tražite ono što je gore gdje Hristos sjedi s desne strane Boga. Mat. 6, 33. Ef. 2, 6.
 2. Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
 3. Jer umrijeste, i vaš je život sakriven s Hristom u Bogu. Jovan 3, 16. Gal. 2, 20. ČV
 4. A kad se javi Hristos, život vaš, onda ćete se i vi s njime javiti u slavi. Jovan 11, 25. 1.Kor. 15, 43. 1.Jov. 3, 2. ČV
 5. Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;
 6. Za koje ide gnjev Božij na sinove protivljenja;
 7. U kojima i vi negda hođaste kad življaste među njima.
 8. A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojijeh. Jak. 1, 21.
 9. Ne lažite jedan na drugoga; svucite staroga čovjeka s djelima njegovijem, 3.Moj. 19, 11.
 10. I obucite novoga, koji se obnavlja za poznanje, po obličju onoga koji ga je sazdao:Rim. 12, 2. Ef. 2, 10.
 11. Gdje nema Grka ni Jevrejina, obrezanja ni neobrezanja, divljaka ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svemu Hristos. Jezek. 47, 22. 1.Kor. 7, 19. Gal. 3, 28. Ef. 1, 23.
 12. Obucite se dakle kao izbrani Božiji, sveti i ljubazni, u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, i trpljenje, Gal. 5, 22. Fil. 2, 1. 1.Pet. 1, 2.
 13. Snoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ima ko tužbu na koga: kao što je i Hristos vama oprostio tako i vi.
 14. A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. Rim. 13, 8.
 15. I mir Božij da vlada u srcima vašima, na koji ste i pozvani u jednom tijelu, i zahvalni budite. Psal. 29, 11. Isa. 26, 3. 1.Kor. 7, 15. Ef. 2, 16. Fil. 4, 7.
 16. Riječ Hristova da se bogato useli među vas, u svakoj premudrosti učeći i svjetujući sami sebe sa psalmima i pojanjem i pjesmama duhovnijem, u blagodati pjevajući u srcima svojima Gospodu.Jer. 15, 16. Ef. 5, 19. Kol. 4, 6. 2.Tim. 3, 15.
 17. I sve što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista hvaleći Boga i oca kroza nj. 1.Kor. 10, 31. Ef. 5, 20. Kol. 2, 7.
 18. Žene! slušajte svoje muževe kao što treba u Gospodu.
 19. Muževi! ljubite žene svoje i ne srdite se na njih.
 20. Djeco! slušajte roditelje svoje u svačemu; jer je ovo ugodno Gospodu. Prič. 23, 22. Luka 2, 51. Ef. 6, 1.
 21. Ocevi! ne razdražujte djece svoje, da ne gube volje. Ef. 6, 4.
 22. Sluge! slušajte u svemu svoje tjelesne gospodare, ne samo pred očima radeći kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga,
 23. I sve šta god činite, od srca činite kao Gospodu a ne kao ljudima;Kol. 3, 17. PH
 24. Znajući da ćete od Gospoda primiti platu našljedstva; jer Gospodu Hristu služite.
 25. A koji skrivi primiće što je skrivio: i nema gledanja ko je ko.