1. Ako ustane među vama prorok ili koji sne sanja, i kaže ti znak ili čudo, 2.Sol. 2, 9.
 2. Pa se zbude taj znak ili čudo koje ti kaže, i on ti reče: hajde da idemo za drugim bogovima, kojih ne znaš, i njima da služimo, Jer. 28, 9. Mat. 7, 22.
 3. Nemoj poslušati što ti kaže taj prorok ili sanjač, jer vas kuša Gospod Bog vaš da bi se znalo ljubite li Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i sve duše svoje.Mat. 24, 24. 1.Kor. 11, 19. 2.Sol. 2, 11.
 4. Za Gospodom Bogom svojim idite, i njega se bojte; njegove zapovijesti čuvajte, i glas njegov slušajte, i njemu služite i njega se držite. 2.Car. 23, 3. 2.Dnev. 34, 31. 1.Jov. 1, 7.
 5. A onaj prorok ili sanjač da se pogubi, jer vas je nagovarao da se odmetnete Gospoda Boga svojega, koji vas izvede iz zemlje Misirske i iskupi vas iz kuće ropske, i odvraćao od puta koji ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj da ideš njim; tako istrijebi zlo iz sebe. 1.Car. 18, 40. 2.Car. 10, 18. Isa. 9, 15. Zah. 13, 3. 1.Kor. 5, 13. Otkr. 19, 20.
 6. Ako bi te podbadao brat tvoj, sin matere tvoje, ili sin tvoj ili kći tvoja, ili žena tvoja mila, ili prijatelj tvoj koji ti je kao duša tvoja, govoreći ti tajno: hajde da služimo drugim bogovima, kojih nijesi znao ni ti ni oci tvoji, 5.Moj. 33, 9. 1.Car. 15, 13. Jov 2, 9. Mih. 7, 5. Luka 14, 26.
 7. Između bogova drugih naroda koji su oko vas, blizu ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga,
 8. Ne pristaj s njim niti ga poslušaj; neka ga ne žali oko tvoje, i nemoj mu se smilovati niti ga taji, Prič. 1, 10. Luka 14, 26. Gal. 1, 8.
 9. Nego ga ubij: tvoja ruka nek se prva digne na nj da ga ubiješ, pa onda ruka svega naroda. 5.Moj. 17, 7. Dela. 7, 58.
 10. Zaspi ga kamenjem da pogine; jer te šćaše odvratiti od Gospoda Boga tvojega, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske;
 11. Da sav Izrailj čuje i boji se, i da se više ne učini tako zlo među vama. 5.Moj. 19, 20. Jezek. 23, 48. 1.Tim. 5, 20.
 12. Ako za kakav grad svoj, koji ti Gospod Bog tvoj da da u njemu živiš, čuješ gdje govore: Isu. 22, 11.
 13. Izidoše ljudi nevaljali između tebe i otpadiše sve koji žive u gradu njihovu, govoreći: hajde da služimo drugim bogovima, kojih ne poznajete, 2.Car. 17, 21. 1.Jov. 2, 19.
 14. Tada istraži i raspitaj, izvidi dobro, pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar među vama, Isu. 22, 13. Sud. 20, 12.
 15. Pobij mačem sve koji žive u gradu onom, i zatri i njega i sve što bi u njemu bilo, i stoku mačem pobij. Isu. 6, 17.
 16. I sav plijen iz njega skupi nasred ulice njegove, spali ognjem i onaj grad i sav plijen iz njega Gospodu Bogu svojemu, da bude gomila dovijeka i da se više ne sazida. Isu. 8, 28. Isa. 17, 1. Isa. 25, 2.
 17. I neka ti od prokletijeh stvari ne prione ništa za ruku, eda bi se Gospod povratio od žestine gnjeva svojega, učinio ti milost i smilovao se na te, i umnožio te, kao što se zakleo ocima tvojim, 1.Moj. 22, 17. 1.Moj. 26, 4. 1.Moj. 28, 14. 4.Moj. 25, 4. 5.Moj. 7, 26. Isu. 6, 18. Isu. 7, 26.
 18. Kad slušaš glas Gospoda Boga svojega držeći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi činio što je pravo pred Gospodom Bogom tvojim. 5.Moj. 12, 25.