1. Zato se ne možeš izgovoriti, o čovječe koji god sudiš! jer kojijem sudom sudiš drugome, sebe osuđuješ; jer to činiš sudeći. Rim. 3, 9.
 2. A znamo da je sud Božij prav na one koji to čine. 1.Moj. 18, 25. 2.Sol. 1, 6.
 3. Nego pomišljaš li, o čovječe koji sudiš onima koji to čine, i sam činiš to! da ćeš ti pobjeći od suda Božijega? Prič. 11, 21.
 4. Ili ne mariš za bogatstvo njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi? 2.Moj. 34, 6. Psal. 86, 5. Isa. 26, 10. Ef. 1, 7. 2.Pet. 3, 9. 2.Pet. 3, 15.
 5. Nego svojom drvenosti i nepokajanijem srcem sabiraš sebi gnjev za dan gnjeva u koji će se pokazati pravedni sud Boga, Jov 36, 13. Jak. 5, 3.
 6. Koji će dati svakome po djelima njegovijem: Psal. 62, 12. Isa. 3, 10. Mat. 16, 27.
 7. Onima dakle koji su trpljenjem djela dobroga tražili slavu i čast i neraspadljivost, život vječni; 2.Kor. 4, 17. Juda 1, 21. Otkr. 2, 7. VB
 8. A onima koji se uz prkos suprote istini a pokoravaju se nepravdi, nemilost i gnjev. Isa. 3, 11. 2.Sol. 2, 12.
 9. Nevolja i tuga na svaku dušu čovjeka koji čini zlo, a najprije Jevrejina i Grka; 1.Pet. 4, 17.
 10. A slava i čast i mir svakome koji čini dobro, a najprije Jevrejinu i Grku; Psal. 112, 6. Prič. 3, 16. 1.Pet. 1, 7.
 11. Jer Bog ne gleda ko je ko. 5.Moj. 10, 17. 5.Moj. 16, 19. Luka 20, 21.
 12. Jer koji bez zakona sagriješiše, bez zakona će i izginuti; i koji u zakonu sagriješiše, po zakonu će se osuditi
 13. (Jer pred Bogom nijesu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore; 5.Moj. 30, 12. Jezek. 20, 11. Luka 8, 21.
 14. Jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon:
 15. Oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovijem što se čini po zakonu, budući da im savjest svjedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju)
 16. Na dan kad Bog uzasudi tajne ljudske po jevanđelju mojemu preko Isusa Hrista.Jovan 5, 22. Otkr. 20, 12.
 17. Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom, Mih. 3, 11. Jovan 5, 45. Jovan 8, 41. Rim. 9, 6.
 18. I poznaješ volju, i izbiraš što je bolje, jer si naučen od zakona; 5.Moj. 4, 8.
 19. I misliš da si vođ slijepima, vidjelo onima koji su u mraku, Jovan 9, 40.
 20. Nakazatelj bezumnima, učitelj djeci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu. 2.Tim. 3, 5.
 21. Učeći dakle drugoga sebe ne učiš; Isa. 42, 20. Jezek. 16, 52. Mat. 23, 3. Luka 11, 46.
 22. Propovijedajući da se ne krade, kradeš; govoreći: ne čini preljube, činiš preljubu; gadeći se na idole, kradeš svetinju;Mal. 3, 8. Dela. 19, 37.
 23. Koji se hvališ zakonom, a prijestupom zakona sramotiš Boga. Gal. 6, 13.
 24. Jer se ime Božije zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano. 2.Sam. 12, 14. Isa. 52, 5.
 25. Obrezanje pomaže ako zakon držiš; ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. Gal. 5, 3.
 26. Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? Dela. 10, 34.
 27. I onaj koji je od roda neobrezan i izvršuje zakon, osudiće tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona. Mat. 12, 41.
 28. Jer ono nije Jevrejin koji je spolja Jevrejin, niti je ono obrezanje koje je spolja na tijelu;Mat. 3, 9. Jovan 8, 33. Dela. 13, 26. Rim. 9, 6. Gal. 6, 15. Otkr. 2, 9.
 29. Nego je ono Jevrejin koji je iznutra, i obrezanje srca duhom a ne slovima, to je obrezanje; kome je hvala ne od ljudi nego od Boga. Rim. 7, 6. 2.Kor. 3, 6. Fil. 3, 3. Kol. 2, 11. 1.Pet. 3, 4.