1. Evo, ja ću poslati anđela svojega, koji će pripraviti put preda mnom, i iznenada će doći u crkvu svoju Gospod, kojega vi tražite, i anđeo zavjetni, kojega vi želite, evo doći će, veli Gospod nad vojskama. Psal. 24, 7. Isa. 40, 3. Isa. 63, 9. Agej 2, 7. Mar. 1, 2. Jovan 2, 13. Dela. 7, 38. ČV
 2. Ali ko će podnijeti dan dolaska njegova? i ko će se održati kad se pokaže? jer je on kao oganj livčev i kao milo bjeljarsko. Prič. 25, 4. Isa. 4, 4. Mar. 9, 3. Otkr. 6, 17.
 3. I sješće kao onaj koji lije i čisti srebro, i očistiće sinove Levijeve, i pretopiće ih kao zlato i srebro, i oni će prinositi Gospodu prinose u pravdi.Prič. 17, 3. Prič. 25, 4. Isa. 1, 25. Zah. 13, 9. Rim. 15, 16. 1.Pet. 2, 5.
 4. I ugodan će biti Gospodu prinos Judin i Jerusalimski kao u staro vrijeme i kao pređašnjih godina.
 5. I doći ću k vama na sud, i biću brz svjedok protiv vračara i protiv preljubočinaca, i protiv onijeh koji se kunu krivo i protiv onijeh koji zakidaju najam najamniku, i udovici i siroti i došljaku krivo čine i ne boje se mene, veli Gospod nad vojskama. Zah. 5, 4. 1.Sol. 1, 7. Jak. 5, 4. Jak. 5, 8.
 6. Jer ja Gospod ne mijenjam se; zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste. 4.Moj. 23, 19. 1.Sam. 15, 29. Plač. 3, 22. Rim. 11, 29.
 7. Od vremena otaca svojih otstupiste od uredaba mojih i ne držaste ih. Vratite se k meni, i ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. Ali velite: u čem bismo se vratili? 5.Moj. 30, 1. Isa. 55, 6. Zah. 1, 3. Dela. 7, 51.
 8. Eda li će čovjek zakidati Boga? a vi mene zakidate; i govorite: u čem te zakidamo? u desetku i u prinosu. Nem. 13, 10.
 9. Prokleti ste, jer me zakidate, vi, sav narod.
 10. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. 1.Moj. 7, 11. 1.Dnev. 26, 20. Prič. 3, 9.
 11. I zaprijetiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama. Amos 4, 9.
 12. I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama. Dan. 8, 9. Sof. 3, 20.
 13. Žestoke bjehu vaše riječi na me, veli Gospod; a vi velite: šta govorismo na tebe?
 14. Rekoste: zaludu je služiti Bogu, i kaka će biti korist da držimo što je naredio da se drži, i da hodimo žalosni pred Gospodom nad vojskama? Jov 21, 14. Jov 22, 3. Jov 34, 9. Jov 35, 3. Psal. 73, 11. Jer. 44, 18. Sof. 1, 12.
 15. Zato hvalimo ponosite da su srećni; napreduju koji čine bezakonje, i koji iskušavaju Boga, izbavljaju se. Psal. 73, 12. Psal. 95, 9.
 16. Tada koji se boje Gospoda govoriše jedan drugome, i pogleda Gospod, i ču, i napisa se knjiga za spomen pred njim za one koji se boje Gospoda i misle o imenu njegovu. 1.Moj. 22, 12. 1.Car. 18, 3. 1.Car. 18, 12. Jov 28, 28. Psal. 33, 18. Psal. 111, 10. Jevr. 3, 13.
 17. Ti će mi biti blago, veli Gospod nad vojskama, u onaj dan kad ja učinim, i biću im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi. Isa. 49, 15. VBVB
 18. Tada ćete se obratiti i vidjećete razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi. VB