1. Teško gradu odmetničkom i oskvrnjenom, nasilničkom! Jer. 32, 31.
 2. Ne sluša glasa, ne prima nauka, ne uzda se u Gospoda, ne pristupa k Bogu svojemu. Jer. 5, 3. Jer. 22, 21.
 3. Knezovi su mu u njemu lavovi koji riču; sudije su mu vuci večernji, koji ne glođu kosti do jutra.
 4. Proroci su mu hvališe, varalice; sveštenici njegovi skvrne svetinju, izvrću zakon. Jer. 23, 11. Jer. 23, 32. Jezek. 22, 26.
 5. Gospod je pravedan usred njega, ne čini nepravde, svako jutro iznosi sud svoj na vidjelo, ne izostaje, ali bezbožnik ne zna za stid. 5.Moj. 32, 4. Psal. 99, 3. Plač. 3, 23.
 6. Istrijebih narode, kule im se razoriše, ulice im opustih, te niko ne prolazi; gradovi im se raskopaše, da nema nikoga, nema stanovnika.
 7. Rekoh: pobojaćeš me se, primićeš nauk; neće mu se zatrti stan ničim su čim bih ga pohodio; ali oni uraniše te pokvariše sva djela svoja. 1.Moj. 6, 12.
 8. Zato čekajte me, govori Gospod, do dana kad ću se podignuti na plijen; jer je sud moj da saberem narode i pokupim carstva, da izlijem na njih gnjev svoj, svu žestinu jarosti svoje, jer će oganj revnosti moje proždrijeti svu zemlju. Prič. 20, 22. Joil 3, 2.
 9. Jer ću tada promijeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu složnijem ramenima.
 10. Ispreko rijeka Huskih koji se meni mole, rasijani moji, donijeće mi dare. Psal. 68, 31. Isa. 18, 7. Mal. 1, 11. Dela. 8, 27.
 11. Tada se nećeš više stidjeti nijednoga svojih djela, kojima si mi zgriješio; jer ću onda uzeti iz tebe one koji se hvale slavom tvojom, i nećeš se više veličati na svetoj gori mojoj. Mat. 3, 9.
 12. I ostaviću u tebi narod nevoljan i siromašan, i oni će se uzdati u ime Gospodnje. Isa. 14, 32. Isa. 57, 15. Mat. 5, 3. Luka 6, 20.
 13. Ostatak Izrailjev neće činiti bezakonja niti će govoriti laži, niti će se naći u ustima njihovijem jezik prijevaran; nego će pasti i ležati i neće biti nikoga da ih plaši.
 14. Pjevaj, kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska! Psal. 14, 7.
 15. Ukloni Gospod sudove tvoje, odvrati neprijatelje tvoje; car Izrailjev Gospod usred tebe je, nećeš se više bojati zla. Jezek. 48, 35. Jovan 1, 49. Otkr. 21, 3.
 16. U onaj dan reći će se gradu Jerusalimu: ne boj se; Sionu: nemoj da ti klonu ruke. Isa. 35, 3.
 17. Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te; radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pjevajući. ČV
 18. Koji tuže za praznicima, sabraću ih, koji su iz tebe, radi teške sramote koja je na tebi. Plač. 2, 6.
 19. Gle, uništiću u ono vrijeme sve koji te muče, i izbaviću hrome i sabrati odagnane, i dobaviću im hvalu i slavu po svoj zemlji, gdje su bili pod sramotom. Jezek. 39, 13.
 20. U ono vrijeme dovešću vas, u ono vrijeme sabraću vas; jer ću vam dobaviti slavu i hvalu po svijem narodima na zemlji, kad povratim roblje vaše pred vašim očima, govori Gospod. Psal. 22, 27. Jezek. 39, 13.