1. Saberite se, saberite se, narode nemili, Joil 2, 16.
 2. Dok nije izašao sud, i dan prošao kao pljeva, dok nije došao na vas ljuti gnjev Gospodnji, dok nije došao na vas dan gnjeva Gospodnjega. 2.Car. 23, 26.
 3. Tražite Gospoda svi koji ste krotki u zemlji, koji činite što je naredio; tražite pravdu, tražite krotost, eda biste se sakrili na dan gnjeva Gospodnjega. Psal. 76, 9. Joil 2, 14. Amos 5, 6. Amos 5, 15.
 4. Jer će se Gaza ostaviti i Askalon će opustjeti; Azot će se odagnati u podne i Akaron će se iskorijeniti. Jer. 6, 4.
 5. Teško onima koji žive po bregovima morskim, narodu Heretejskom: riječ je Gospodnja na vas, Hanane, zemljo Filistejska, ja ću te zatrti da ne bude stanovnika u tebi. Isu. 13, 3. Jezek. 25, 16.
 6. I bregovi će morski biti stanovi i jame pastirske i torovi za stada. Isa. 5, 17. Isa. 17, 2.
 7. I taj će kraj biti ostatku doma Judina; ondje će pasti; u domovima će Askalonskim lijegati uveče; jer će ih pohoditi Gospod Bog njihov i povratiti roblje njihovo. 2.Moj. 4, 31. Psal. 126, 4. Isa. 11, 11. Jer. 23, 3. Jezek. 39, 25. Mih. 4, 10. Mih. 5, 7. Agej 1, 12. Luka 1, 68.
 8. Čuo sam rug Moavov i ukore sinova Amonovijeh kojima ružiše moj narod, i raširiše se preko međa njihovijeh.Isu. 5, 9. Jer. 12, 14. Jer. 48, 27. Jer. 49, 1. Jezek. 21, 33. Jezek. 25, 8.
 9. Zato, tako ja bio živ, govori Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev, Moav će biti kao Sodom i sinovi Amonovi kao Gomor, mjesto koprivama, i slanica i vječna pustoš: ostatak naroda mojega oplijeniće ih, i koji ostanu od naroda mojega naslijediće ih. Isa. 15, 1. Amos 1, 13. Amos 2, 1.
 10. To će im biti za ponositost njihovu; jer ružiše narod Gospoda nad vojskama i podizaše se na nj.
 11. Strašan će im biti Gospod, jer će istrijebiti sve bogove zemaljske, i njemu će se klanjati svaki iz svojega mjesta, sva ostrva narodna. 1.Moj. 10, 5. 1.Moj. 49, 10. Psal. 2, 8. Psal. 22, 27. Isa. 2, 2. Isa. 11, 9. Mal. 1, 11. Jovan 4, 21. 1.Tim. 2, 8.
 12. I vi, Etiopljani, bićete pobijeni mačem mojim. Isa. 18, 1.
 13. I dignuće ruku svoju na sjever, i zatrće Asirsku, i Nineviju će opustiti da bude suha kao pustinja.Jezek. 31, 3.
 14. I u njoj će ležati stada, svakojako zvijerje između naroda, i gem i ćuk noćivaće na dovratnicima njezinijem; glasom će pjevati na prozorima; pustoš će biti na pragovima, jer će se poskidati kedrovina.Isa. 13, 21.
 15. Taki će biti veseli grad, koji sjedi bez brige, koji govori u srcu svom: ja sam, i osim mene nema drugoga. Kako opustje! posta loža zvijerju! Ko god prođe mimo nj zviždaće i mahati rukom. Isa. 47, 8. Otkr. 18, 7.