1. Ali će u pošljednja vremena biti utvrđena gora doma Gospodnjega navrh gora i uzvišena iznad humova, i narodi će se stjecati k njoj. Isa. 2, 2. Jer. 26, 18. Jezek. 17, 22. Jezek. 17, 23. Jezek. 20, 40. Dan. 2, 44. 1.Kor. 14, 36.
 2. I ići će mnogi narodi govoreći: hodite, da idemo na goru Gospodnju i u dom Boga Jakovljeva, i učiće nas svojim putovima, i hodićemo njegovijem stazama; jer će iz Siona izaći zakon i riječ Gospodnja iz Jerusalima. Jovan 6, 45.
 3. I sudiće među mnogim narodima, i pokaraće jake narode nadaleko, i oni će raskovati mačeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove; neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti ratu. Psal. 72, 7. Isa. 2, 4. Os. 2, 18. Joil 3, 10. Luka 1, 33.
 4. Nego će sjedjeti svaki pod svojom vinovom lozom i pod smokvom, i neće biti nikoga da ih plaši; jer usta Gospoda nad vojskama rekoše. 1.Car. 4, 25. Isa. 36, 16. Jer. 31, 10. Zah. 3, 9. Zah. 3, 10.
 5. Jer će svi narodi hoditi svaki u ime boga svojega; a mi ćemo hoditi u ime Gospoda Boga svojega uvijek i dovijeka. 2.Moj. 3, 14. Jer. 2, 11.
 6. U to vrijeme, govori Gospod, sabraću hrome, i skupiću odagnane i kojima zlo učinih. Psal. 147, 2. Isa. 56, 8. Jer. 3, 18. Jezek. 34, 13. Jezek. 34, 16. Sof. 3, 19.
 7. I učiniću od hromijeh ostatak i od odagnanih silan narod; i Gospod će carovati nad njima na gori Sionu otsada i dovijeka. Isa. 9, 6. Dan. 7, 14. Luka 1, 33. Otkr. 11, 15.
 8. I ti, kulo stadu, stijeno kćeri Sionskoj, tebi će doći, doći će prva vlast, carstvo kćeri Jerusalimske. VBVB
 9. Zašto vičeš tako jako? nema li cara u tebi? eda li izgiboše tvoji savjetnici, te te obuzeše bolovi kao porodilju?
 10. Muči se i viči, kćeri Sionska, kao porodilja, jer ćeš izaći iz grada i stanovaćeš u polju, i otići ćeš u Vavilon; ondje ćeš se osloboditi, ondje će te iskupiti Gospod iz ruku neprijatelja tvojih. Jer. 29, 20. Mih. 5, 3.
 11. A sada se sabraše na te mnogi narodi govoreći: da se oskvrni, i da se oči naše nagledaju Siona. 4.Moj. 35, 33. Isa. 10, 7. Avd. 1, 11.
 12. Ali ne znaju misli Gospodnjih, niti razumiju namjere njegove, jer ih je skupio kao snoplje na gumno. Isa. 10, 7. Joil 3, 2.
 13. Ustani i vrsi, kćeri Sionska, jer ću ti načiniti rog gvozden, i kopita ću ti načiniti mjedena, te ćeš satrti mnoge narode, i posvetiću Gospodu blago njihovo i imanje njihovo Gospodu sve zemlje. Isa. 21, 10. Otkr. 21, 24.