1. Riječ Gospodnja koja dođe Joilu sinu Fatuilovu. Jevr. 1, 1. 2.Pet. 1, 21.
 2. Čujte, starci; slušajte, svi stanovnici zemaljski; je li ovako što bilo za vašega vremena ili za vremena vaših otaca?5.Moj. 4, 32. Isa. 7, 17. Mat. 24, 21.
 3. Pripovijedajte to sinovima svojim, i sinovi vaši svojim sinovima, i njihovi sinovi potonjemu koljenu. Psal. 78, 4.
 4. Što osta iza gusjenice izjede skakavac, i što osta iza skakavca izjede hrušt, i što osta iza hrušta izjede crv. Amos 7, 1. Naum 3, 16.
 5. Otrijeznite se, pijanice, i plačite; i ridajte svi koji pijete vino, za novijem vinom, jer se ote iz usta vaših. Isa. 32, 10.
 6. Jer dođe na zemlju moju silan narod i nebrojen; zubi su mu kao u lava i kutnjaci kao u lavice. Prič. 30, 25. Joil 2, 2. Otkr. 9, 8.
 7. Potr vinovu lozu moju, i smokve moje pokida, sasvijem ih oguli i pobaca, te im se grane bijele. Isa. 5, 6.
 8. Ridaj kao mladica opasana kostrijeću za mužem mladosti svoje. Prič. 2, 17. Isa. 22, 12.
 9. Nesta dara i naljeva iz doma Gospodnjega; tuže sveštenici, sluge Gospodnje. Joil 2, 14.
 10. Opustje polje, tuži zemlja; jer je potrveno žito, usahlo vino, nestalo ulja.Isa. 24, 7. Jer. 12, 11.
 11. Stidite se ratari, ridajte vinogradari, pšenice radi i ječma radi, jer propade žetva na njivi; Jer. 14, 3. Jer. 14, 4. Jer. 50, 16.
 12. Loza posahnu i smokva uvenu; šipak i palma i jabuka i sva drveta poljska posahnuše, jer nesta radosti između sinova ljudskih. Isa. 9, 3. Jer. 48, 33. Os. 9, 1.
 13. Opašite se i plačite sveštenici; ridajte koji služite oltaru, dođite, noćujte u kostrijeti, sluge Boga mojega; jer se unosi u dom Boga vašega dar i naljev. Jer. 4, 8. Os. 9, 4.
 14. Naredite post, oglasite praznik, skupite starješine, sve stanovnike zemaljske, u dom Gospoda Boga svojega, i vapijte ka Gospodu: 2.Car. 10, 20. 2.Dnev. 20, 3. 2.Dnev. 20, 4. 2.Dnev. 20, 13.
 15. Jaoh dana! jer je blizu dan Gospodnji, i doći će kao pogibao od svemogućega. Jer. 30, 7. Joil 2, 3. Amos 5, 16.
 16. Nije li nestalo hrane ispred očiju naših, radosti i veselja iz doma Boga našega? 5.Moj. 12, 7. 5.Moj. 12, 12. 5.Moj. 16, 11.
 17. Sjeme istruhnu pod grudama svojim, puste su žitnice, razvaljene spreme, jer posahnu žito.
 18. Kako uzdiše stoka! kako su se smela goveda! jer nemaju paše; i ovce ginu. 1.Car. 18, 5. Jer. 14, 6. Os. 4, 3. Jona 3, 7.
 19. K tebi, Gospode, vičem, jer oganj sažeže paše u pustinji, i plamen popali sva drveta u polju.
 20. I zvijerje poljsko pogleda za tobom, jer usahnuše potoci vodeni i oganj sažeže paše u pustinji. 1.Car. 17, 7. Jov 39, 3. Psal. 104, 21.