1. Tada me podiže duh, i odnese me na istočna vrata doma Gospodnjega koja gledaju na istok, i gle, na vratima bijaše dvadeset i pet ljudi, i među njima vidjeh Jazaniju sina Azurova i Felatiju sina Venajina, poglavare narodne.1.Car. 18, 12. Jezek. 3, 12. Jezek. 3, 14. Jezek. 8, 3. Jezek. 8, 16. Jezek. 10, 19.
 2. I reče mi: sine čovječji, ovi ljudi smišljaju bezakonje, i zlo svjetuju u tom gradu,
 3. Govoreći: nije blizu; da gradimo kuće; ovaj je grad lonac a mi meso. 2.Car. 4, 38. Jer. 1, 13. Jezek. 24, 4.
 4. Zato prorokuj protiv njih, prorokuj, sine čovječji.
 5. I pade na me duh Gospodnji i reče mi: reci: ovako veli Gospod: dome Izrailjev, tako govoriste, i znam misli srca vašega. 1.Dnev. 28, 9. Psal. 7, 9. Jer. 16, 17. Jezek. 20, 31. Jovan 2, 24. Jevr. 4, 11.
 6. Mnoge pobiste u tom gradu, i napuniste ulice njihove pobijenijeh.
 7. Zato ovako veli Gospod Gospod: koje pobiste i pobacaste usred njega, oni su meso, a on je lonac, a vas ću izvesti iz njega. 2.Car. 4, 38. Mih. 3, 3.
 8. Bojite se mača; mač ću pustiti na vas, govori Gospod Gospod. Prič. 1, 24. Jer. 42, 16.
 9. I izvešću vas iz njega, i daću vas u ruke tuđincima, i izvršiću na vama sudove. Psal. 106, 30.
 10. Od mača ćete pasti, na međi Izrailjevoj sudiću vam, i poznaćete da sam ja Gospod. 2.Car. 14, 25. Psal. 9, 16. Jer. 39, 6.
 11. Ovaj grad neće vam biti lonac niti ćete vi biti u njemu meso; na međi Izrailjevoj sudiću vam. 2.Car. 4, 38. Jer. 39, 6.
 12. I poznaćete da sam ja Gospod, jer po uredbama mojim ne hodiste niti zakona mojih izvršivaste, nego činiste po zakonima tijeh naroda što su oko vas. 5.Moj. 12, 30. Jezek. 8, 10.
 13. A kad prorokovah, umrije Felatija sin Venajin; tada padoh na lice svoje i povikah iza glasa i rekoh: jaoh Gospode Gospode! hoćeš li da istrijebiš ostatak Izrailjev? Jezek. 7, 2. Jezek. 9, 8. Dela. 5, 5.
 14. A glas Gospodnji dođe mi govoreći:
 15. Sine čovječji, braća su tvoja, braća tvoja, rodbina tvoja i dom Izrailjev vaskoliki, kojima govoriše Jerusalimljani: idite daleko od Gospoda, nama je data zemlja u našljedstvo.
 16. Zato reci: ovako veli Gospod Gospod: ako ih i odagnah daleko među narode, ako ih i rasijah po zemljama, opet ću im biti svetinja za malo u zemljama u koje otidoše. Psal. 31, 20. Isa. 8, 14.
 17. Zato reci: ovako veli Gospod Gospod: sabraću vas iz naroda i pokupiću vas iz zemalja u koje se rasijaste, i daću vam zemlju Izrailjevu. Jer. 24, 5.
 18. I kad dođu u nju, izbaciće iz nje sve gadove njezine i sve gnusobe njezine. Jezek. 37, 23.
 19. I daću im jedno srce i nov duh metnuću u njih, i izvadiću iz tijela njihova kameno srce i daću im srce mesno, 5.Moj. 30, 6. 2.Dnev. 30, 12. Psal. 51, 10. Jer. 24, 7. Jer. 31, 33. Sof. 3, 9. Zah. 7, 12.
 20. Da bi hodili po mojim uredbama i držali moje zakone i izvršivali ih; i biće mi narod, i ja ću im biti Bog. Jer. 11, 4. Jezek. 14, 11. Jezek. 36, 28. Jevr. 8, 10.
 21. A kojima srce ide po želji gnusoba njihovijeh i gadova njihovijeh, njihov ću put obratiti na njihovu glavu, govori Gospod Gospod. Jezek. 5, 11. Jevr. 3, 12.
 22. Potom mahnuše heruvimi krilima svojim, i točkovi otidoše prema njima, i slava Boga Izrailjeva bješe ozgo nad njima. Jezek. 1, 19.
 23. I podiže se slava Gospodnja isred grada, i stade na gori koja je s istoka gradu. Jezek. 8, 4. Jezek. 43, 2. Zah. 14, 4.
 24. A mene duh podiže i odnese u utvari duhom Božjim u Haldejsku k roblju; i utvara koju vidjeh otide od mene. Jezek. 8, 3. 2.Kor. 12, 2.
 25. I kazah roblju sve riječi Gospodnje što mi pokaza. Dela. 20, 20.