1. Godine tridesete, mjeseca četvrtoga, petoga dana, kad bijah među robljem na rijeci Hevaru, otvoriše se nebesa, i vidjeh utvare Božje. 2.Car. 23, 3. Jezek. 3, 23. Jezek. 8, 1. Jezek. 10, 22. Mat. 3, 16. Otkr. 4, 1.
 2. Petoga dana toga mjeseca, pete godine otkako se zarobi car Joahin, Jezek. 8, 1. Jezek. 33, 21.
 3. Dođe riječ Gospodnja Jezekilju sinu Vuzijevu, svešteniku, u zemlji Haldejskoj na rijeci Hevaru, i ondje dođe ruka Gospodnja nada nj. 2.Car. 3, 15. Jezek. 10, 16. Jezek. 10, 22. Jezek. 40, 1. Jezek. 43, 3. 2.Pet. 1, 21.
 4. I vidjeh, i gle, silan vjetar dolažaše od sjevera, i velik oblak i oganj koji se razgorijevaše, i oko njega svjetlost, a isred ognja kao jaka svjetlost; Isa. 21, 1. Jer. 1, 14. Jer. 4, 6. Jer. 23, 19. Jezek. 43, 3.
 5. Isred njega još kao četiri životinje, koje na oči bijahu nalik na čovjeka; Jezek. 10, 8. Otkr. 4, 6.
 6. I u svake bijahu četiri lica, i četiri krila u svake; Jezek. 10, 14. Jezek. 10, 21.
 7. I noge im bijahu prave, a u stopalu bijahu im noge kao u teleta; i sijevahu kao uglađena mjed. Dan. 10, 6. Otkr. 1, 15.
 8. I ruke im bijahu čovječije pod krilima nad četiri strane, i lica im i krila bijahu na četiri strane. Isa. 6, 6. Jezek. 10, 8. Jezek. 10, 21. Otkr. 4, 8.
 9. Sastavljena im bijahu krila jedno s drugim; i ne okretahu se idući, nego svaka iđaše naprema se.
 10. I lice bijaše u sve četiri lice čovječije i lice lavovo s desne strane, a s lijeve strane lice volujsko i lice orlovo u sve četiri. 4.Moj. 2, 10. Jezek. 10, 14. Jezek. 41, 19. Otkr. 4, 7.
 11. I lica im i krila bijahu razdijeljena ozgo; u svake se dva krila sastavljahu jedno s drugim, a dva pokrivahu im tijelo. Isa. 6, 2.
 12. I svaka iđaše pravo naprema se; iđahu kuda duh iđaše, i ne okretahu se idući. Jezek. 1, 9. Jezek. 1, 20.
 13. I na oči bijahu te životinje kao živo ugljevlje, gorahu na oči kao svijeće; taj oganj prolažaše između životinja i svijetljaše se, i iz ognja izlažaše munja. Jezek. 10, 2. Dan. 10, 5. Mat. 28, 3. Otkr. 4, 5.
 14. I životinje trčahu i vraćahu se kao munja. 2.Moj. 3, 2. Sud. 13, 20. 2.Car. 2, 11. Psal. 104, 4. Zah. 4, 10. Mat. 24, 47.
 15. I kad gledah životinje, gle, točak jedan bijaše na zemlji uza svaku životinju prema četiri lica njihova. Jezek. 10, 9.
 16. Obličjem i napravom bijahu točkovi kao boje hrisolitove, i sva četiri bijahu jednaka, i obličjem i napravom bijahu kao da je jedan točak u drugom. Jezek. 10, 9. Jezek. 10, 10. Dan. 10, 6.
 17. Kad iđahu, iđahu sva četiri svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu. Jezek. 1, 9.
 18. I naplaci im bijahu visoki strahota; i bijahu naplaci puni očiju unaokolo u sva četiri. Prič. 15, 3. Jezek. 10, 12. Otkr. 5, 6.
 19. I kad iđahu životinje, iđahu i točkovi uz njih; i kad se životinje podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi. Jezek. 10, 16.
 20. Kuda duh iđaše, onamo iđahu, i podizahu se točkovi prema njima, jer duh životinjski bješe u točkovima.
 21. Kad one iđahu, iđahu i oni; i kad one stajahu, stajahu i oni; i kad se one podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi prema njima, jer duh životinjski bješe u točkovima.
 22. A nad glavama životinjama bijaše kao nebo, po viđenju kao kristal, strašno, razastrto ozgo nad glavama njihovijem. Jezek. 10, 1. Jezek. 10, 20.
 23. A pod tijem nebom bijahu im krila pružena, jedno prema drugom, a dva krila svakoj pokrivahu tijelo.
 24. I čujah huku krila njihovijeh kad iđahu kao da bješe huka velike vode, kao glas svemogućega i kao graja u okolu; i kad stajahu, spuštahu krila. Jov 37, 4. Psal. 18, 13. Jezek. 3, 13. Jezek. 10, 5. Dan. 10, 6. Otkr. 1, 15.
 25. I kad stavši spuštahu krila, čujaše se glas ozgo iz neba, koje bijaše nad glavama njihovijem.
 26. I ozgo na onom nebu što im bijaše nad glavama, bijaše kao prijesto, po viđenju kao kamen safir, i na prijestolu bijaše po obličju kao čovjek. 2.Moj. 24, 10. Isa. 6, 1. Jezek. 10, 1. Jezek. 43, 6.
 27. I vidjeh kao jaku svjetlost, i u njoj unutra kao oganj naokolo, od bedara gore, a od bedara dolje vidjeh kao oganj i svjetlost oko njega. Jezek. 8, 2.
 28. Kao duga u oblaku kad je kiša, taka na oči bijaše svjetlost unaokolo. To bijaše viđenje slave Božje na očima; i kad vidjeh, padoh na lice svoje, i čuh glas nekoga koji govoraše. 2.Moj. 33, 20. 4.Moj. 12, 8. Jezek. 8, 4. Jezek. 43, 3. Dan. 8, 17. Dela. 9, 4. Otkr. 1, 17. Otkr. 4, 3.