1. A iste godine, u početku carovanja Sedekije cara Judina, četvrte godine, petoga mjeseca, reče mi Ananija sin Azorov, prorok iz Gavaona, u domu Gospodnjem pred sveštenicima i svijem narodom govoreći: Jer. 27, 1. Jer. 36, 12. Jer. 51, 59. 2.Tim. 3, 8. 2.Pet. 2, 1.
 2. Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: slomih jaram cara Vavilonskoga. Jer. 27, 12.
 3. Do dvije godine ja ću vratiti na ovo mjesto sve sudove doma Gospodnjega, koje uze Navuhodonosor car Vavilonski odavde i odnese u Vavilon. 2.Car. 24, 13. 2.Dnev. 36, 10. Jer. 27, 16.
 4. I Jehoniju sina Joakimova cara Judina i sve roblje Judino što otide u Vavilon, ja ću dovesti opet na ovo mjesto, govori Gospod, jer ću slomiti jaram cara Vavilonskoga.
 5. Tada reče Jeremija prorok Ananiji proroku pred sveštenicima i pred svijem narodom, koji stajaše u domu Gospodnjem,
 6. Reče Jeremija prorok: amin, da Gospod učini tako, da Gospod ispuni tvoje riječi što si prorokovao da bi vratio sudove doma Gospodnjega i sve roblje iz Vavilona na ovo mjesto. 1.Car. 1, 36. 1.Dnev. 16, 36. Psal. 41, 13. Psal. 72, 19. Psal. 89, 52. Zah. 6, 10. Mat. 6, 13. 1.Kor. 14, 16. 2.Kor. 1, 20. Otkr. 1, 18.
 7. Ali čuj ovu riječ koju ću ja kazati pred tobom i pred svijem narodom:
 8. Proroci koji su bili prije mene i prije tebe od starine, oni prorokovaše mnogim zemljama i velikim carstvima rat i nevolju i pomor.
 9. Prorok koji proriče mir, kad se zbude riječ toga proroka, onda se poznaje taj prorok da ga je zaista poslao Gospod. 5.Moj. 18, 22. Isa. 8, 20. Jezek. 33, 33.
 10. Tada Ananija prorok skide jaram s vrata Jeremiji proroku i slomi ga.1.Car. 2, 1. Psal. 10, 13.
 11. I reče Ananija pred svijem narodom govoreći: ovako veli Gospod: ovako ću slomiti jaram Navuhodonosora cara Vavilonskoga do dvije godine s vrata svijeh naroda. I otide prorok Jeremija svojim putem. Prič. 26, 4. Jer. 27, 7.
 12. Ali dođe riječ Gospodnja Jeremiji, pošto slomi Ananija prorok jaram s vrata Jeremiji proroku, i reče:
 13. Idi i kaži Ananiji i reci: ovako veli Gospod: slomio si jaram drveni, ali načini mjesto njega gvozden jaram.
 14. Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: gvozden ću jaram metnuti na vrat svijem tijem narodima da služe Navuhodonosoru caru Vavilonskom, i služiće mu, dao sam mu i zvijerje poljsko. 5.Moj. 28, 48. Jer. 15, 13. Jer. 27, 4. Jer. 27, 6. Jer. 27, 7.
 15. Potom reče Jeremija prorok Ananiji proroku: čuj, Ananija; nije te poslao Gospod, a ti si učinio da se narod ovaj pouzda u laž. Jer. 20, 6. Jer. 29, 31.
 16. Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću te skinuti sa zemlje, ove godine ti ćeš umrijeti; jer si kazivao odmet od Gospoda. 4.Moj. 14, 37.
 17. I umrije prorok Ananija te godine sedmoga mjeseca. 5.Moj. 32, 35. 1.Sam. 2, 9. Jov 21, 30. Psal. 9, 16. Psal. 34, 21. Prič. 11, 21. Naum 1, 2. Rim. 2, 2. Jevr. 9, 27. Jevr. 12, 29.