1. U početku carovanja Joakima sina Josijina cara Judina dođe ova riječ Jeremiji od Gospoda govoreći: Jer. 28, 1.
 2. Ovako mi reče Gospod: načini sebi sveze i jaram, i metni sebi oko vrata. Jer. 28, 10. Jezek. 4, 1. Jezek. 7, 23.
 3. Potom pošlji ih caru Edomskom i caru Moavskom i caru sinova Amonovijeh i caru Tirskom i caru Sidonskom, po poslanicima koji će doći u Jerusalim k Sedekiji caru Judinu.Amos 1, 14.
 4. I naruči im neka reku svojim gospodarima: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ovako recite svojim gospodarima: Jer. 28, 14.
 5. Ja sam stvorio zemlju i ljude i stoku, što je po zemlji, silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; i dajem je kome mi je drago. 1.Moj. 1, 29. 5.Moj. 2, 5. Isu. 1, 2. Psal. 96, 5. Psal. 115, 15. Psal. 115, 16. Isa. 42, 5. Isa. 45, 12. Dan. 4, 17. Dan. 4, 25.
 6. I sada ja dadoh sve te zemlje u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom sluzi svojemu, dadoh mu i zvijerje poljsko da mu služi. Psal. 50, 10. Jer. 25, 9. Jer. 28, 14. Jer. 43, 10. Dan. 2, 37. Dan. 2, 38. Dan. 4, 22. Amos 1, 14.
 7. I svi će narodi služiti njemu i sinu njegovu i unuku njegovu dokle dođe vrijeme i njegovoj zemlji, i veliki narodi i silni carevi pokore ga. 2.Dnev. 36, 20. Jer. 25, 12. Jer. 28, 11. Jer. 50, 27. Dan. 4, 22. Dan. 5, 19. Dan. 5, 26. Avak. 2, 8.
 8. A koji narod ili carstvo ne bi htio služiti Navuhodonosoru caru Vavilonskom, i ne bi htio saviti vrata svojega u jaram cara Vavilonskoga, taki ću narod pohoditi mačem i glađu i pomorom, govori Gospod, dokle ih ne istrijebim rukom njegovom. Jer. 38, 18. Dan. 4, 22.
 9. Ne slušajte dakle proroka svojih ni vrača svojih ni sanjača svojih ni gatara svojih ni bajača svojih, koji vam govore i vele: nećete služiti caru Vavilonskom. Prič. 19, 27. Jer. 14, 14. Mih. 3, 7. Ef. 5, 6.
 10. Jer vam oni laž prorokuju, kako bih vas daleko odveo iz zemlje vaše i izagnao vas da izginete.
 11. A narod koji bi savio vrat svoj pod jaram cara Vavilonskoga i služio mu, ostaviću ga na zemlji njegovoj, govori Gospod, da je radi i stanuje u njoj. Jer. 40, 9.
 12. I Sedekiji caru Judinu rekoh sve ovo govoreći: savijte vrat svoj pod jaram cara Vavilonskoga i služite njemu i narodu njegovu, pa ćete ostati živi. Jer. 28, 1. Jer. 28, 2. Jer. 38, 17.
 13. Zašto da poginete ti i narod tvoj od mača i od gladi i od pomora, kako reče Gospod za narod koji ne bi služio caru Vavilonskom? Prič. 8, 36. Jezek. 18, 31.
 14. Ne slušajte dakle što govore proroci koji vam kažu i vele: nećete služiti caru Vavilonskom, jer vam oni prorokuju laž.Jer. 14, 14. Jer. 23, 21.
 15. Jer ih ja nijesam poslao, govori Gospod, nego lažno prorokuju u moje ime, kako bih vas prognao da izginete i vi i proroci koji vam prorokuju.
 16. I sveštenicima i svemu narodu govorih i rekoh: ovako veli Gospod: ne slušajte što govore vaši proroci koji vam prorokuju govoreći: evo, posuđe doma Gospodnjega vratiće se iz Vavilona skoro. Jer vam oni prorokuju laž. 2.Car. 24, 13. Jer. 28, 3. Dan. 1, 2.
 17. Ne slušajte ih; služite caru Vavilonskom, i ostaćete živi; zašto taj grad da opusti? Jezek. 18, 31.
 18. Ako li su proroci i ako je riječ Gospodnja u njih, neka mole Gospoda nad vojskama da sudovi što su ostali u domu Gospodnjem i u domu cara Judina i u Jerusalimu ne otidu u Vavilon. 1.Moj. 20, 7. Jov 42, 8. Isa. 37, 4. Jak. 5, 16.
 19. Jer ovako veli Gospod nad vojskama za stupove i za more i za podnožja i za druge sudove što su ostali u tom gradu, 2.Car. 25, 13. Jer. 52, 17.
 20. Kojih ne uze Navuhodonosor car Vavilonski kad odvede u ropstvo Jehoniju sina Joakimova cara Judina iz Jerusalima u Vavilon, i sve glavare Judine i Jerusalimske; 2.Car. 24, 14. Jer. 24, 1.
 21. Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev za sudove što ostaše u domu Gospodnjem i u domu cara Judina u Jerusalimu: 3.Moj. 26, 24. Isa. 5, 25.
 22. U Vavilon će se odnijeti i ondje će biti do dana kad ću ih pohoditi, veli Gospod, kad ću ih donijeti i vratiti na ovo mjesto. 2.Dnev. 36, 21. Jezd. 1, 7. Jer. 29, 10. Jer. 32, 5. Dan. 9, 2.