1. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad posla k njemu car Sedekija Pashora sina Melhijina i Sofoniju sina Masijina sveštenika, i poruči: 2.Car. 25, 18. Jer. 29, 25. Jer. 38, 1.
 2. Upitaj Gospoda za nas, jer Navuhodonosor car Vavilonski zavojšti na nas; eda bi nam učinio Gospod po svijem čudesima svojim, da otide od nas. 2.Moj. 9, 28.
 3. A Jeremija im reče: ovako recite Sedekiji: Jer. 50, 31.
 4. Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: evo, ja ću okrenuti natrag oružje što je u vašim rukama, kojim se bijete s carem Vavilonskim i s Haldejcima koji su vas opkolili iza zidova, i skupiću ih usred toga grada. Isa. 13, 4. Jer. 32, 5. Jer. 39, 3. Jer. 50, 31.
 5. I ja ću vojevati na vas rukom podignutom i mišicom krjepkom i gnjevom i jarošću i žestinom velikom. 2.Moj. 6, 6.
 6. I pobiću stanovnike toga grada, i ljude i stoku; od pomora velikoga pomrijeće.
 7. A poslije, veli Gospod, daću Sedekiju cara Judina i sluge njegove i narod, one koji ostanu u tom gradu od pomora, od mača i od gladi, u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom i u ruke neprijateljima njihovijem i u ruke onima koji traže dušu njihovu, te će ih pobiti mačem, neće ih žaliti ni štedjeti niti će se smilovati.5.Moj. 28, 50. 2.Dnev. 36, 17. Jer. 37, 17. Jer. 39, 5. Jer. 52, 8. Jezek. 23, 28.
 8. A narodu tome reci: ovako veli Gospod: evo ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti.5.Moj. 30, 19. Isa. 1, 19.
 9. Ko ostane u tom gradu, poginuće od mača ili od gladi ili od pomora; a ko izađe i preda se Haldejcima koji su vas opkolili, ostaće živ, i duša će mu biti mjesto plijena. Jer. 38, 2. Jer. 39, 18.
 10. Jer okretoh lice svoje tome gradu na zlo a ne na dobro, govori Gospod; u ruke caru Vavilonskom biće predan, i on će ga spaliti ognjem. 3.Moj. 17, 10. Jer. 20, 4. Jer. 32, 29. Jer. 34, 2. Jer. 37, 10. Jer. 38, 3. Jer. 44, 11. Jer. 44, 27. Amos 9, 4.
 11. A za dom cara Judina čujte riječ Gospodnju:
 12. Dome Davidov, tako veli Gospod, sudite svako jutro, i kome se otima izbavljajte ga iz ruku nasilnikovijeh da ne izađe kao oganj gnjev moj i razgori se da ga niko ne može ugasiti za zloću djela vaših. Psal. 101, 8.
 13. Evo me na tebe, koji sjediš u dolini, kao stijena u ravnici, govori Gospod, na vas, koji govorite: ko će doći na nas? i ko će ući u stanove naše? Jer. 49, 4. Plač. 4, 12. Jezek. 13, 8.
 14. Jer ću vas pokarati po plodu djela vaših, veli Gospod, i raspaliću oganj u šumi njegovoj, koji će proždrijeti sve što je oko njega. 2.Dnev. 36, 19. Prič. 1, 31. Isa. 3, 10. Jer. 52, 13.